Rynek kolektorów słonecznych na tym samym poziomie

2011-05-16 16:54
Kolektory płaskie Watt 4000S
Autor: Watt Instalacja solarna w Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka, Istebna - kolektory płaskie WATT 4000S

Sprzedaż kolektorów słonecznych w 2010 r. na tym samym poziomie co rok wcześniej, ale duże firmy odnotowały spadek sprzedaży - wyniki raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Według najświeższych badań sprzedaży instalacji słonecznych w Polsce, przeprowadzanych corocznie przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ubiegłym roku zainstalowano na terenie Polski ok. 146 tys. m2 kolektorów słonecznych, jest to wielkość porównywalna ze sprzedażą w roku 2009 r. W wyniku kryzysu gospodarczego w całej UE zaobserwowano spadek tempa rozwoju branży, co przełożyło się m.in. na spadek eksportu, ale autorzy raportu podkreślają że krajowy wynik należy uznać za przyzwoity. Łącznie w Polsce zainstalowanych jest ok. 655 tys. m2, co odpowiada mocy bloku elektrowni węglowej rzędu 500 MW. Polski rynek jest zdywersyfikowany i niemalże równo podzielony pomiędzy firmy krajowe i zagraniczne, ale przybywa na nim ciągle nowych producentów kolektorów słonecznych i dostawców urządzeń.

Analizując sprzedaż w 2010 r. firmy uczestniczące w badaniu można podzielić na: małe - sprzedające do 1000 m2 rocznie oraz duże - sprzedające pow. 1000 m2 rocznie.
Największy wzrost sprzedaży odnotowano w małych firmach, nawet rzędu 100%, spadek sprzedaży odnotowano w dużych firmach, u ponad 50% firm. Ponadto, należy zauważyć, że pomimo napływu nowych graczy na rynku, niektóre firmy oferujące kolektory bankrutują. Przeszkodą dla wielu firm, sygnalizowaną m.in. przez członków Panelu Słonecznego, jest brak w Polsce akredytowanego laboratorium badawczego kolektorów słonecznych. Badania i ewentualna certyfikacja za granicą, w tym uzyskanie znaku Solar Keymark, są kosztowne i czasochłonne (koszt badania w zagranicznym laboratorium - 4,2 tys. do 10 tys. euro, w Polsce 8 tys. zł, do tego dochodzi koszt uzyskania znaku w jednostce certyfikującej).

Od połowy ub. roku dla osób fizycznych dostępny jest program NFOŚiGW. Dotychczasowy wkład programu to ponad 10%, ale jego zaletą jest dłuższa, niejednorazowa perspektywa oraz zwracanie uwagi na jakość certyfikowanych urządzeń i w pewnym zakresie także końcową wydajność instalacji. Autorzy podkreślają jednak, że jest tu jeszcze miejsce na poprawę, choćby przez lepsze przygotowanie beneficjentów programu. Pełny raport, wraz z prezentacją rynku UE oraz systemu wsparcia i innowacji technologicznych 2010/2011, zaprezentowany będzie na IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, 31 maja, w Warszawie, którego organizatorem jest Instytut Energetyki Odnawialnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej