Rozstrzygnięcie XI edycji Certyfikatu Dewelopera

2004-02-14 15:02

Już po raz jedenasty Kapituła Certyfikatu Dewelopera przy Krajowej Izbie Budownictwa przyznała certyfikaty. Aktualnie ważnym Certyfikatem Dewelopera legitymuje się 29 firm.W czasie kilkuletniej działalności Kapituła w dwóch przypadkach zawiesiła ważność certyfikatu, w trzech -odebrała firmom prawo posługiwania się certyfikatem. Kilka firm nie przystąpiło do przedłużenia jego ważności (powodem były najczęściej przekształcenia firm w holdingi czy grupy kapitałowe).

W dniu 10 lutego 2004 roku zapadła decyzja o przedłużeniu ważności Certyfikatu Dewelopera następującym firmom:

  • Firma Budowlano - Handlowo - Usługowa "MODEHPOLMO" sp. z o. o. ze Szczecina
  • POLNORD - DOM sp. z o. o. z Gdańska
  • PPUH Kombinat Budowlany sp. z o. o. z Białegostoku-
  • Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MAT - BET" sp. z o. o. ze Słupska

Po raz pierwszy Certyfikat Dewelopera otrzymało:  Przedsiębiorstwo Budowlane "FENIKS" sp. z o. o. z Chorzowa

Krajowa Izba Budownictwa przyznaje certyfikaty od 1999 roku. Ta inicjatywa jest próbą uporządkowania rynku deweloperskiego w Polsce.
Ubieganie się o certyfikat jest dobrowolne. W przedsięwzięciu może uczestniczyć firma, która spełnia takie kryteria jak: utrwalona pozycja na rynku, dobra kondycja ekonomiczno - finansowa firmy, rzetelność wykonawcza oraz bezpieczeństwo prawne.
Weryfikacją kryteriów zajmuje się zespół ekspertów z dziedziny budownictwa, finansów i bankowości.

Przyznany certyfikat jest ważny przez dwa lata; w tym czasie deweloper jest monitorowany przez Krajową Izbę Budownictwa, co zobowiązuje go do przedstawiania co pół roku bieżących danych finansowych.
W przypadku utraty przez dewelopera wiarygodności publicznej certyfikat zostaje cofnięty (może też zostać zawieszony). Po utracie ważności certyfikatu deweloper może ubiegać się o jego przedłużenie (procedury są takie, jak w przypadku ubiegania się o certyfikat po raz pierwszy).
Aktualnie ważnym Certyfikatem Dewelopera legitymuje się 29 firm.W czasie kilkuletniej działalności Kapituła Certyfikatu Dewelopera w dwóch przypadkach zawiesiła ważność certyfikatu, w trzech - odebrała firmom prawo posługiwania się certyfikatem. Kilka firm nie przystąpiło do przedłużenia jego ważności (powodem były najczęściej przekształcenia firm w holdingi czy grupy kapitałowe).
W czasie dwóch lat obowiązywania certyfikatu Krajowa Izba Budownictwa udziela firmie rekomendacji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej