Również kapitał prywatny

2009-12-30 16:54
Posiedzenie RM
Autor: pl| Premier.gov

Do wykazu przedsięwzięć Euro 2012 wpisano - na posiedzeniu Rządu RP 29 grudnia 2009 - inwestycje finansowane przez kapitał prywatny w postaci centrów pobytowych dla uczestników UEFA EURO 2012TM.

Przedsięwzięcia Euro 2012 niebędące przedsięwzięciami celu publicznego można obecnie realizować z udziałem prywatnych inwestorów w trybie tzw. specustawy (o przygotowaniu finałowego turnieju) i na zasadach ogólnych. Prywatni inwestorzy przy realizacji inwestycji określonych w wykazie mogą korzystać z przyspieszonego trybu administracyjnego, z wyłączeniem przepisów specustawy dotyczących procesu wywłaszczeniowego.
Załącznik do rozporządzenia (poniżej) zawiera wykaz wszystkich przedsięwzięć EURO 2012 (136 pozycji).

Wykaz przedsięwzięć EURO 2012
nazwa przedsięwzięcia


lokalizacja

 

STADIONY GŁÓWNE

 

1

Budowa stadionu "Arena Bałtycka"

Gdańsk

2

Rozbudowa Stadionu Miejskiego

Poznań

3

Budowa Stadionu Narodowego

Warszawa

4

Budowa stadionu przy ul. Drzymały

Wrocław

 

STADIONY ALTERNATYWNE

 

5

Przebudowa Stadionu Śląskiego

Chorzów

6

Rozbudowa Stadionu "WISŁA"

Kraków

 

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA

 

7

Budowa parkingów zewnętrznych przy Stadionie Śląskim w Chorzowie

Chorzów

8

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

Gdańsk

9

Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III (GPKM III)

Gdańsk

10

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

Gdańsk, Gdynia, Sopot

11

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Gdańsk, Gdynia, Sopot

12

Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska)

Gdańsk

13

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk

Gdańsk

14

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 

Gdańsk

15

Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście

Gdańsk

16

Przebudowa ulicy Żaglowej na odcinku od projektowanej ulicy Stadionowej do skrzyżowania z ulicą Marynarki Polskiej

Gdańsk

17

Odwodnienie terenu pod stadion "Arena Bałtycka" w dzielnicy Gdańsk-Letnica

Gdańsk

18

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Gdańsk

19

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Nowy Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gdańsk

20

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

Gdynia

21

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo na części lotniska wojskowego Gdynia Oksywie w zakresie umożliwiającym obsługę samolotów lotnictwa cywilnego

Gdynia

22

Budowa Kolei Metropolitarnej w Trójmieście - etap I

województwo pomorskie

23

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej

województwo pomorskie

24

Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na stacji Katowice Osobowa wraz z budową dworca kolejowego Katowice Osobowa

Katowice

25

Dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki chorób wysoce zakaźnych

Katowice

26

Rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Górnośląskiej

województwo śląskie

27

Rozbudowa węzła komunikacyjnego im. "Ofiar Katynia w Krakowie"

Kraków

28

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku publicznego transportu szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków (Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego)

Kraków

29

Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Kraków

30

Budowa parkingu podziemnego Plac Na Groblach

Kraków

31

Budowa parkingu podziemnego al. Focha

Kraków

32

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Kraków

33

Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice

Kraków

34

Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski - ul. Lipska wraz z budową ul. Kuklińskiego

Kraków

35

Przebudowa ulic w kwartale pomiędzy ulicami: Al. Mickiewicza - Al. 3-go Maja - ul. Królewska - ul. Podchorążych

Kraków

36

Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie

Modlin

37

Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie

Modlin

38

Rozbudowa Portu Lotniczego "Ławica"

Poznań

39

Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu

Poznań

40

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II

Poznań

41

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej

Poznań

42

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska

Poznań

43

Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Poznań

44

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Termy Maltańskie" oraz zespołu hotelowego

Poznań

45

Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe)

Poznań

46

Rozbudowa ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)

Poznań

47

System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania

Poznań

48

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Poznań

49

Realizacja Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Poznań

50

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny

Poznań

51

Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz z przebudową infrastruktury wokół terenu dworca

Poznań

52

Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu

Poznań

53

Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu stworzenia możliwości diagnostyki czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych

Poznań

54

Budowa infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego w Poznaniu

Poznań

55

Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej

Poznań

56

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej

województwo wielkopolskie

57

Przygotowanie policyjnych obiektów dla Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO 2012 (budowa nowych, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów)

Legionowo

58

Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską

Warszawa

59

Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"

Warszawa

60

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków "Czajka" - pod dnem Wisły (Syfon - OŚ Czajka)

Warszawa

61

Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna

Warszawa

62

Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia

Warszawa

63

Budowa dworca kolejowego Warszawa Zachodnia

Warszawa

64

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłowych

Warszawa

65

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Sielce - Elektrociepłownia Siekierki

Warszawa

66

Budowa linii kablowej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle - Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion - Rozdzielczy Punkt Zasilania Wschodnia

Warszawa

67

Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa - Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle

Warszawa

68

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I

Wrocław

69

Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"

Wrocław

70

Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu

Wrocław

71

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I

Wrocław

72

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap III

Wrocław

73

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

Wrocław

74

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego Wrocław

Wrocław

75

Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu

Wrocław

76

Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki

Wrocław

77

Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki – Nowy Port Lotniczy

Wrocław

78

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej

województwo dolnośląskie

79

Budowa centrów powiadamiania ratunkowego

Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław

80

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

cały kraj

81

Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego

cały kraj

82

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

cały kraj

 

CENTRA POBYTOWE

 

83

Centrum Pobytowe Bielsko - Biała

Bielsko - Biała

84

Centrum Pobytowe Brzeg

Brzeg

85

Centrum Pobytowe Ciechanów

Ciechanów

86

Centrum Pobytowe Dwór Oliwski / Stadion MOSiR Gdańsk

Gdańsk

87

Centrum Pobytowe Dzierżoniów

Dzierżoniów

88

Centrum Pobytowe Gdów / Wieliczka

Gdów, Wieliczka

89

Centrum Pobytowe Gniewino

Gniewino

90

Centrum Pobytowe Jarocin

Jarocin

91

Centrum Pobytowe Józefów

Józefów

92

Centrum Pobytowe Kluczbork

Kluczbork

93

Centrum Pobytowe Kolna

Kraków

94

Centrum Pobytowe Kołobrzeg

Kołobrzeg

95

Centrum Pobytowe Krośnice

Krośnice

96

Centrum Pobytowe Lądek Zdrój / Trzebieszowice

Lądek Zdrój, Trzebieszowice

97

Centrum Pobytowe Legnica

Legnica

98

Centrum Pobytowe Lubawa

Lubawa

99

Centrum Pobytowe Lubin

Lubin

100

Centrum Pobytowe Milicz

Milicz

101

Centrum Pobytowe Myślenice

Myślenice

102

Centrum Pobytowe Nadarzyn

Nadarzyn

103

Centrum Pobytowe Nałęczów / Puławy / Kazimierz Dolny

Nałęczów, Puławy, Kazimierz Dolny

104

Centrum Pobytowe Nowy Dwór Mazowiecki / Jachranka

Nowy Dwór Mazowiecki, Jachranka

105

Centrum Pobytowe Oława

Oława

106

Centrum Pobytowe Opalenica

Opalenica

107

Centrum Pobytowe Osiecznica / Bolesławiec

Osiecznica, Bolesławiec

108

Centrum Pobytowe Ostróda

Ostróda

109

Centrum Pobytowe Piaseczno

Piaseczno

110

Centrum Pobytowe Poddębice

Poddębice

111

Centrum Pobytowe Polkowice

Polkowice

112

Centrum Pobytowe Proszowice / Bochnia

Proszowice, Bochnia

113

Centrum Pobytowe Prusim Dwór Olenderski

Prusim

114

Centrum Pobytowe Pruszków

Pruszków

115

Centrum Pobytowe Rybnik

Rybnik

116

Centrum Pobytowe Rzeszów / Straszęcin

Rzeszów, Straszęcin

117

Centrum Pobytowe Siedlce

Siedlce

118

Centrum Pobytowe Sobótka

Sobótka

119

Centrum Pobytowe Sosnowiec

Sosnowiec

120

Centrum Pobytowe Straszyn

Straszyn

121

Centrum Pobytowe Sulejówek / Wesoła / Otwock

Sulejówek, Wesoła, Otwock

122

Centrum Pobytowe Sulisław / Grodków

Sulisław, Grodków

123

Centrum Pobytowe Ślęza / Kobierzyce

Ślęza, Kobierzyce

124

Centrum Pobytowe Świdnica

Świdnica

125

Centrum Pobytowe Trzebnica

Trzebnica

126

Centrum Pobytowe Uniejów

Uniejów

127

Centrum Pobytowe Ustka

Ustka

128

Centrum Pobytowe Ustroń Śląski / Pawłowice

Ustroń Śląski, Pawłowice

129

Centrum Pobytowe Wałbrzych

Wałbrzych

130

Centrum Pobytowe Wałcz COS

Wałcz

131

Centrum Pobytowe Warka

Warka

132

Centrum Pobytowe Władysławowo COS

Władysławowo

133

Centrum Pobytowe Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski

134

Centrum Pobytowe Wojanów / Jelenia Góra

Wojanów, Jelenia Góra

135

Centrum Pobytowe Wyszków

Wyszków

136

Centrum Pobytowe Ząbki / Zielonka

Ząbki,  Zielonka

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej