Regionalne Forum Biznesu Ernst & Young

2008-09-30 16:59

Regionalne Forum Biznesu to coroczne spotkania i konferencje w stolicach najważniejszych regionów Polski. Ich celem jest identyfikowanie szans i zagrożeń, a także wskazywanie właściwych kierunków dla rozwoju regionów. W Katowicach spotkają się, 20 października 2008 roku, osobowości życia społecznego i politycznego, wybitni naukowcy i kadra akademicka, animatorzy życia gospodarczego oraz lokalni wizjonerzy, by wspólnymi siłami odpowiedzieć na pytania, jakie warunki powinny zostać spełnione, by utrzymać tempo regionalnego rozwoju gospodarczego.

Regionalne Forum Biznesu Ernst & Young to nie tylko platforma wymiany doświadczeń między lokalnymi partnerami. To także możliwość spotkania z przedsiębiorcami i zagranicznymi inwestorami.

Październikowe forum rozpocznie się debatą publiczną: "Nowe wyzwania dla gospodarki Śląska" (9:50-11:30). Zakres tematyczny rozmów to:
1. Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, limity CO2
Sprostanie rygorom Pakietu klimatycznego jest wielkim wyzwaniem - szczególnie dla nowych krajów członkowskich UE, które w tradycyjnych branżach przemysłu nadal borykają się z problemami będącymi spuścizną dawnego porządku społeczno-gospodarczego. W regionie Górnego Śląska, gdzie kumuluje się energochłonna i głęboko oddziaływująca na środowisko produkcja przemysłowa, problemy te wystąpią ze szczególnym nasileniem.
2. Zmiana struktury gospodarki - jak zareagować na te zmiany?
Nieunikniony wzrost cen energii i ograniczenia wynikające z limitów emisji CO2 będą oznaczały dla niektórych najbardziej energochłonnych branż konieczność podjęcia strategicznych decyzji - o zmianie profilu produkcji, kosztownym wdrożeniu nowych czystszych technologii lub nawet o przeniesieniu działalności poza Europę. Procesy te, które przybiorą formę swoistej "rewolucji postindustrialnej", wymagać będą politycznego i finansowego wsparcia ze strony struktur unijnych dla łagodzenia skutków ekonomiczno-społecznych tych zjawisk.
3. B+R, nowe technologie w przemyśle
Wiele firm i organizacji musi dostosować model swojego działania, przewartościować priorytety i zweryfikować długoletnie strategie pod kątem nowych uwarunkowań prawnych związanych z wdrażaniem unijnej polityki zrównoważonego rozwoju. Gospodarki krajów europejskich wobec globalnej konkurencji będą musiały budować swoją przewagę poprzez rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy - wykorzystanie najnowszych technologii, współdziałanie biznesu i nauki.
Moderator: Roman Młodkowski - TVN CNBC Biznes
Paneliści: Jerzy Buzek - Poseł Parlamentu Europejskiego; Antonio Francavilla - dyrektor generalny, General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Stanisław Gajos - prezes zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA; Jerzy Hausner - kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mirosław Kugiel - prezes zarządu, Kompania Węglowa SA; Leszek Lerch - partner, dyrektor biura, Ernst & Young w Katowicach; Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski; Enrico Pavoni - prezes zarządu, Fiat Auto Poland SA; Jerzy Podsiadło - wiceprezes zarządu, Arcelor Mittal Poland SA; Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego; Wojciech Wajda - prezes zarządu, Wasko SA; Piotr Wojaczek - prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Po debacie odbędą się dwie równoległe sesje tematyczne (12:00 - 14:45).

SESJA I

1. Możliwości budowania wartości firmy poprzez promocję w TV
(Roman Młodkowski, TVN CNBC Biznes)
2. Możliwości pozyskiwania kapitału
(ekspert Ernst&Young)
3. Możliwości pozyskania kapitału na rynku publicznym i niepublicznym
(prezentacja - Secus Holding)
4. Case Study Agito.pl i Pronox Technology - Secus
5.
Wartość spółki w transakcjach z funduszami Private Equity i Venture Capital
(prezentacja EY)
6. Dyskusja i komentarze
(paneliści: Tomasz Kosobucki - członek zarządu, Wasko SA; Grzegorz Pędras - prezes zarządu, Secus Holding SA; Dariusz Smagorowicz - wiceprezes, Pronox Technology oraz przedstawiciele Agito.pl, Ruch Chorzów i Silesia Capital Found)
7. Możliwości finansowania działalności firmy z funduszy EU
(prezentacja EY)

SESJA II

I. Górnośląski Związek Metropolitarny
1. Powstanie i działalność Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - pierwsze wspólne doświadczenia.
2. Ramy prawne funkcjonowania instytucji metropolitalnych.
3. Wiele źródeł, wiele celów - finansowanie metropolii.
4. Aglomeracja górnośląska i reszta województwa w świetle procesu metropolizacji - synergia czy konkurencja?
5. Metropolia a rozwój gospodarczy regionu.
II. Promocja Regionu
1. Narzędzia weryfikacji stereotypów określających postrzeganie Śląska na zewnątrz - ostatnie doświadczenia.
2. Śląskie wartości, indywidualności, atuty - na czym oprzeć się w budowaniu regionalnej marki?
3. Dwa spojrzenia: region o sobie; jak nas widzą inni.
4. Jak się promować - razem czy osobno (komunikacja-integracja-promocja).
5. Zmiany w gospodarce a nowy wizerunek regionu w kraju i Europie.

Paneliści: Rafał Czechowski - Managing Partner, Imago PR; Andrzej Dziuba - Prezydent Miasta Tychy; Kazimierz Górski - Prezydent Miasta Sosnowiec; Piotr Koj - Prezydent Miasta Bytomia; Marek Kopel - Prezydent M Miasta Chorzów; Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląsk; Eugeniusz Moś - Prezydent Miasta Świętochłowice; Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza; Jerzy Polaczek - Poseł na Sejm (PiS); Tomasz Stemplewski - Dyrektor Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu, Śląski Urząd Marszałkowski; Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego; Tomasz Tomczykiewicz - Poseł na Sejm (PO); Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowic; Zbigniew Zaborowski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Mateusz Zmyślony - Dyrektor Kreatywny, Grupa Eskadra

Organizatorem wydarzenia jest Ernst & Young i Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

Szczegółowych informacji o konferencji udziela:
Monika Binkowska
tel.: (032) 209 13 03 w. 68
e-mail: monika.binkowska@wnp.pl

Regionalne Forum Biznesu Ernst & Young
Autor: Ernst & Young
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej