Recykling odpadów budowlanych

2007-05-23 18:16

Odpadów wciąż przybywa, zarówno komunalnych, jak i budowlanych. Nadmiar odpadów i brak miejsc do ich składowania, a także dbałość o naturalne środowisko wymuszają poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć ich ilość. Rozwiązaniem tego problemu jest recykling.

Gruz rozbiórkowy z wyburzanych budynków i frezowanych nawierzchni drogowych nie musi zalegać na wysypiskach - po przetworzeniu może być np. użyty do podbudowy dróg czy fundamentów.


W 2002 roku w Polsce powstało ok. 3 mln ton odpadów budowlanych. Recykling takiej ilości odpadów oznacza nie tylko mniejsze zanieczyszczenie środowiska, ale także zysk dla firm budowlanych (materiał, który powstał w wyniku recyklngu, jest tani). Obecnie w wyniku recyklingu powstaje ok. 10 mln ton surowca.
Produkcją sprzętu do kruszenia urobku skalnego i recyklingu zajmuje się m.in. Sandvik SRP.
Betonowy i asfaltowy gruz rozbiórkowy jest przerabiany przez mobilne stacje kruszenia na podwoziach gąsienicowych Crawlmaster CM i przewoźne stacje kruszenia na podwoziach kołowych Roadmaster RM i Scorpion. Aplikacje te łączą mobilność z wydajnością.
Czasami zachodzi konieczność wyburzenia starego budynku w centrum miasta. W takiej sytuacji przetworzenie gruzu i zastosowanie go do podbudowy fundamentu nowego, budowanego w tym miejscu obiektu zmniejsza koszty tego przedsięwzięcia.
Przewoźne stacje kruszące typu Crawlmaster wyposażane są w bardzo wydajne kruszarki szczękowe (kruszące nawet wielkogabarytowy gruz).
Największa z nich - CM1208 - wyposażona jest w kruszarkę JM1208 o wydajności do 720 t/h, z komorą kruszenia o wymiarach 1200 x 830 mm.
Najpopularniejszym zestawem jest CM1108, wyposażony w podawacz VMOT 46/12 oraz kruszarkę szczękową JM1108 o wydajności do 500 t/h.
Mobilne zestawy kruszące Crawlmaster wyposaża się również w kruszarki udarowe z wałem poziomym serii HSI.
Jako drugi i trzeci stopień kruszenia na podwoziu gąsienicowym, firma oferuje stacje typu Crawlmaster wyposażone w kruszarki stożkowe serii Superior lub Hydrocone. Standardowy osprzęt montowany na mobilnych stacjach kruszących to podawacz wibracyjny, taśmociągi odbierające, przesiewacz oraz separator magnetyczny (eliminuje zbrojenie pozostałe w gruzie rozbiórkowym). Opcjonalnym osprzętem jest młot hydrauliczny RAMMER, zamocowany na wysięgniku hydraulicznym, służący do rozbijania największych elementów na podawaczu i w komorze kruszenia kruszarki. Przewagą stacji kruszącej CM jest jej mobilność, która eliminuje problem oddalającego się frontu robót. Interesującym rozwiązaniem są przewoźne urządzenia Roadmaster czy Scorpion, wyposażone w kruszarki szczękowe i stożkowe.
Atutem tych urządzeń jest ich natychmiastowa niemal gotowość do transportu. Wszystkie stacje wyposażone są w podwozie kołowe i w standardowe sprzęgło dla ciągnika siodłowego; takie rozwiązania pozwalają skrócić do minimum czas przystosowania zestawu do przewozu. Roadmaster i Scorpion są szczególnie polecane firmom budowlanym świadczącym usługę recyklingu.
Przewoźne stacje kruszące wyposażane w kruszarki stożkowe Superior lub Hydrocone sprawdzają się podczas drugiego i trzeciego stopnia kruszenia.
Nie zawsze jednak gruz rozbiórkowy trzeba kruszyć. Czasami wystarczy go jedynie przesiać na odpowiednie frakcje. W takiej sytuacji należy wykorzystać przewoźne stacje przesiewania Roadclassifier RC318 lub samojezdne stacje przesiewania Fintec 540 na podwoziu gąsienicowym.
Firmy budowlane wykorzystują ponad 80% materiału z recyklingu. Gruboziarnisty żwir (bez drobniejszej frakcji) jest często wykorzystywany do budowy parkingów; tak przygotowane podłoże nie wymaga budowy kanałów drenarskich do odprowadzenia nadmiaru wody. Najlepszym materiałem do tego celu jest frakcja 8/45 mm uzyskiwana z RC318.
Przewoźny przesiewacz 3-pokładowy RC318 produkuje kamień 45/80, który jest wykorzystywany jako stabilizator podłoża. Frakcja 8/45 oraz 0/8 znajduje zastosowanie jako wypełniacz przy zalewaniu fundamentów. Wysokie proporcje cementu i pyłu betonowego dają dużo lepsze właściwości wiążące niż piasek z typowych żwirowni. Kruszywo, które powstało w wyniku recyklingu, jest także tańsze.
Ilość odpadów w Polsce - a w szczególności gruzu i mas skalnych - wciąż rośnie. Wzrost cen gruntów spowodował, że coraz częściej zamiast budowy na nowych terenach poza miastem, odzyskuje się parcele na terenach zurbanizowanych. W wyniku rozbiórek czy przebudów powstają odpady budowlane.
Ustawa o odpadach, przyjęta przez Sejm RP 14 lutego 2001 roku, nakłada na wytwórcę odpadów obowiązek odzysku lub ich unieszkodliwienia w miejscu, w którym powstały lub przekazania ich innym podmiotom. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest kruszenie wielkogabarytowego gruzu z separacją złomu stalowego. Uzyskane kruszywo może być zużyte na potrzeby budowlane.
Dzięki zagospodarowaniu odpadów (przeróbka gruzu, sprzedaż produktu) firmy rozbiórkowe zyskują możliwość obniżenia kosztów rozbiórek (eliminacja kosztów wywozu i składowania odpadów). Recykling może się okazać szczególnie opłacalny w rejonach Polski centralnej i północnej, oddalonych od głównych źródeł zaopatrzenia w kruszywa; zastosowanie materiałów z recyklingu pozwala np. wyeliminować koszty transportu. Perspektywa budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz potrzeba dostosowania istniejącej sieci dróg do standardów UE pociągnie za sobą konieczność wykorzystania surowców pochodzących właśnie z recyklingu.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej