Recykling odpadów budowlanych

2007-05-23 18:16

Odpadów wciąż przybywa, zarówno komunalnych, jak i budowlanych. Nadmiar odpadów i brak miejsc do ich składowania, a także dbałość o naturalne środowisko wymuszają poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć ich ilość. Rozwiązaniem tego problemu jest recykling.

Gruz rozbiórkowy z wyburzanych budynków i frezowanych nawierzchni drogowych nie musi zalegać na wysypiskach - po przetworzeniu może być np. użyty do podbudowy dróg czy fundamentów.


W 2002 roku w Polsce powstało ok. 3 mln ton odpadów budowlanych. Recykling takiej ilości odpadów oznacza nie tylko mniejsze zanieczyszczenie środowiska, ale także zysk dla firm budowlanych (materiał, który powstał w wyniku recyklngu, jest tani). Obecnie w wyniku recyklingu powstaje ok. 10 mln ton surowca.
Produkcją sprzętu do kruszenia urobku skalnego i recyklingu zajmuje się m.in. Sandvik SRP.
Betonowy i asfaltowy gruz rozbiórkowy jest przerabiany przez mobilne stacje kruszenia na podwoziach gąsienicowych Crawlmaster CM i przewoźne stacje kruszenia na podwoziach kołowych Roadmaster RM i Scorpion. Aplikacje te łączą mobilność z wydajnością.
Czasami zachodzi konieczność wyburzenia starego budynku w centrum miasta. W takiej sytuacji przetworzenie gruzu i zastosowanie go do podbudowy fundamentu nowego, budowanego w tym miejscu obiektu zmniejsza koszty tego przedsięwzięcia.
Przewoźne stacje kruszące typu Crawlmaster wyposażane są w bardzo wydajne kruszarki szczękowe (kruszące nawet wielkogabarytowy gruz).
Największa z nich - CM1208 - wyposażona jest w kruszarkę JM1208 o wydajności do 720 t/h, z komorą kruszenia o wymiarach 1200 x 830 mm.
Najpopularniejszym zestawem jest CM1108, wyposażony w podawacz VMOT 46/12 oraz kruszarkę szczękową JM1108 o wydajności do 500 t/h.
Mobilne zestawy kruszące Crawlmaster wyposaża się również w kruszarki udarowe z wałem poziomym serii HSI.
Jako drugi i trzeci stopień kruszenia na podwoziu gąsienicowym, firma oferuje stacje typu Crawlmaster wyposażone w kruszarki stożkowe serii Superior lub Hydrocone. Standardowy osprzęt montowany na mobilnych stacjach kruszących to podawacz wibracyjny, taśmociągi odbierające, przesiewacz oraz separator magnetyczny (eliminuje zbrojenie pozostałe w gruzie rozbiórkowym). Opcjonalnym osprzętem jest młot hydrauliczny RAMMER, zamocowany na wysięgniku hydraulicznym, służący do rozbijania największych elementów na podawaczu i w komorze kruszenia kruszarki. Przewagą stacji kruszącej CM jest jej mobilność, która eliminuje problem oddalającego się frontu robót. Interesującym rozwiązaniem są przewoźne urządzenia Roadmaster czy Scorpion, wyposażone w kruszarki szczękowe i stożkowe.
Atutem tych urządzeń jest ich natychmiastowa niemal gotowość do transportu. Wszystkie stacje wyposażone są w podwozie kołowe i w standardowe sprzęgło dla ciągnika siodłowego; takie rozwiązania pozwalają skrócić do minimum czas przystosowania zestawu do przewozu. Roadmaster i Scorpion są szczególnie polecane firmom budowlanym świadczącym usługę recyklingu.
Przewoźne stacje kruszące wyposażane w kruszarki stożkowe Superior lub Hydrocone sprawdzają się podczas drugiego i trzeciego stopnia kruszenia.
Nie zawsze jednak gruz rozbiórkowy trzeba kruszyć. Czasami wystarczy go jedynie przesiać na odpowiednie frakcje. W takiej sytuacji należy wykorzystać przewoźne stacje przesiewania Roadclassifier RC318 lub samojezdne stacje przesiewania Fintec 540 na podwoziu gąsienicowym.
Firmy budowlane wykorzystują ponad 80% materiału z recyklingu. Gruboziarnisty żwir (bez drobniejszej frakcji) jest często wykorzystywany do budowy parkingów; tak przygotowane podłoże nie wymaga budowy kanałów drenarskich do odprowadzenia nadmiaru wody. Najlepszym materiałem do tego celu jest frakcja 8/45 mm uzyskiwana z RC318.
Przewoźny przesiewacz 3-pokładowy RC318 produkuje kamień 45/80, który jest wykorzystywany jako stabilizator podłoża. Frakcja 8/45 oraz 0/8 znajduje zastosowanie jako wypełniacz przy zalewaniu fundamentów. Wysokie proporcje cementu i pyłu betonowego dają dużo lepsze właściwości wiążące niż piasek z typowych żwirowni. Kruszywo, które powstało w wyniku recyklingu, jest także tańsze.
Ilość odpadów w Polsce - a w szczególności gruzu i mas skalnych - wciąż rośnie. Wzrost cen gruntów spowodował, że coraz częściej zamiast budowy na nowych terenach poza miastem, odzyskuje się parcele na terenach zurbanizowanych. W wyniku rozbiórek czy przebudów powstają odpady budowlane.
Ustawa o odpadach, przyjęta przez Sejm RP 14 lutego 2001 roku, nakłada na wytwórcę odpadów obowiązek odzysku lub ich unieszkodliwienia w miejscu, w którym powstały lub przekazania ich innym podmiotom. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest kruszenie wielkogabarytowego gruzu z separacją złomu stalowego. Uzyskane kruszywo może być zużyte na potrzeby budowlane.
Dzięki zagospodarowaniu odpadów (przeróbka gruzu, sprzedaż produktu) firmy rozbiórkowe zyskują możliwość obniżenia kosztów rozbiórek (eliminacja kosztów wywozu i składowania odpadów). Recykling może się okazać szczególnie opłacalny w rejonach Polski centralnej i północnej, oddalonych od głównych źródeł zaopatrzenia w kruszywa; zastosowanie materiałów z recyklingu pozwala np. wyeliminować koszty transportu. Perspektywa budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz potrzeba dostosowania istniejącej sieci dróg do standardów UE pociągnie za sobą konieczność wykorzystania surowców pochodzących właśnie z recyklingu.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej