"Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej"

2008-06-27 14:51

Taki tytuł - zorganizowana wspólnie przez sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, pod patronatem Marszałka Sejmu - miała konferencja poświęcona kierunkom polityki przestrzennej prowadzonymi przez rząd w ramach systemowej reformy procesu inwestycyjnego i planowania przestrzennego. Jej elementem była dyskusja nad wnioskami z "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju", przyjętego przez Sejm 11 kwietnia 2008 r.

- "Jestem przekonany, że podejmujemy temat, który w Polsce nabiera szczególnego znaczenia" - m.in. tymi słowami zwrócił się w liście do zebranych Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. - "Mądre zarządzanie przestrzenią to jej dostosowanie i aranżowanie w różnych skalach, od przestrzeni indywidualnej do publicznej. Teraz potrzebujemy wizji i wiedzy jak to robić..."

- "Prace nad racjonalizacją procesu inwestycyjnego oraz zintegrowanym zarządzaniem rozwojem miast zmierzają do tego, aby polski system gospodarowania przestrzenią był nowoczesny, sprawny i przyjazny dla obywateli oraz jednocześnie służył koordynacji interesów i działań - zapewnił Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny w resorcie za budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne. - Jeżeli mówimy o rozwoju zintegrowanym, to trzeba określić cel polskiej polityki przestrzennej. A takim celem ma być rozwój zrównoważony, wsparcie obszarów metropolitarnych, utrzymanie policentrycznej sieci miast, utrzymanie terenów otwartych, krajobrazu zieleni, wzmocnienie obszarów Natura 2000, utrzymanie wartości kulturowej i krajobrazowej wsi polskiej, jako obszarów - w pewnym sensie - dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz inspirowanie rozwoju nowoczesnych technik i technologii, a także miejsc pracy. Wówczas okazuje się, że polska polityka przestrzenna musi odpowiedzieć na wyzwanie konkurencyjności przestrzeni europejskiej zarówno przez system planowania i zagospodarowania jak i system praktyki. To oznacza, żekonieczne jest budowanie świadomości potrzeby integracji poszczególnych sektorowych polityk rozwojowych oraz polityk poszczególnych szczebli administracji publicznej, zwłaszcza szczebli samorządowych".
Zebrani podczas konferencji eksperci i posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury byli zgodni, że polityka przestrzenna staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania rozwojem. Pozwala na efektywne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, przez kreowanie warunków dla wzrostu społeczno-gospodarczego w połączeniu z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Dlatego zagadnienia polityki przestrzennej stają się coraz aktywniejszym polem działań i współpracy w Unii Europejskiej.

W kolejnych panelach zostałyomówione tematy:
- Europejskie tło dla polskiej polityki przestrzennej, w tym: regulacje i rekomendacje ponadnarodowe w zakresie polityki przestrzennej (wystąpienie dr Eweliny Szczech-Pietkiewicz z SGH), rozwój regionalny w świetle terytorialnego wymiaru spójności (Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), polityka przestrzenna za granicą (prf. Hubert Izdebski z UW);
- Stan zagospodarowania przestrzennego Polski i jego konsekwencje (dr inż. Maciej Borsa z SGH i MI), w tym: stan polskiej przestrzeni (prof. Grzegorz Węcławowicz z PAN), koordynująca rola polityki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu (prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, UŁ), Środowisko naturalne w polityce przestrzennej (Maria Staniszewska, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego), rola polskich miast w przestrzeni europejskiej (prof. Zbigniew Ziobrowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast);
- Dylematy rozwiązań prawno - instytucjonalnych polityki przestrzennej, w tym m.in.: rozwój zrównoważony a polityka przestrzenna (Maciej Trzeciak z Ministerstwa Środowiska).

Chyba najlepszym podsumowaniem konferencji będą dwie wypowiedzi.
- "Prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego i 37 innych ustaw oraz równoległa dyskusja nad "Raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego" i "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" dowodzą, że zapowiedzi zintegrowanego podejścia do planowania są realizowane w praktyce" - skomentował prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.
- "Dobra międzyresortowa współpraca ministerstw infrastruktury i środowiska nad obecnym projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście jest dużą nowością" - powiedziała poseł Aldona Młyńczak z sejmowej Komisji Infrastruktury.

Konferencja odbyła się 24 czerwca 2008 r. w Sali Kolumnowej Sejmu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej