Przyszłość stolarki budowlanej w kilku scenariuszach na kongresie Związku Polskie Okna i Drzwi

2016-05-25 10:15
kongres stolarki polskiej
Autor: Polskie Okna i Drzwi

Przedstawiciele branży stolarki budowlanej jak co roku zebrali się na Kongresie Stolarki Polskiej. W tym roku szukano odpowiedzi na pytanie o perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie w kontekście roku 2021. Z badań przeprowadzonych przez ASM wynikają cztery możliwe scenariusze: bezpieczny wzrost, spokojna stagnacja, dystopia oraz niepewny materializm.

Badania przeprowadzone przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku były badaniami foresightowymi (przedstawiającymi możliwe scenariusze rozwoju). Za czynniki determinujące uznano otoczenie ekonomiczne i polityczne, w tym w szczególności spójność UE, bezpieczeństwo strategiczne oraz popyt na mieszkania i domy.

Dynamiczny wzrost popytu na mieszkania i domy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa strategicznego i politycznego w kraju i na arenie międzynarodowej skutkować może bezpiecznym wzrostem (scenariusz 1). Ta wersja rysuje się bardzo optymistycznie. Stabilność i spójność UE wpływają na wzrost ekspansji polskich producentów stolarki otworowej. Polska marka staje się synonimem jakości na arenie międzynarodowej. Eksport w obrębie UE stanie się normą. Polscy producenci bardziej intensywnie zdywersyfikują koszyk odbiorców swoich produktów wchodząc na nowe rynki m.in. afrykańskie, azjatyckie. Z 9,7 mln sztuk eksportu w 2015 roku następuje dynamiczny, ilościowy i wartościowy, wzrost. W strukturze eksportu Polski poza kraje UE z 7,5% udziału w 2015 roku, następuje w 2020 roku wzrost do 9,5%, a w 2031 do 13,0%.

Kolejny scenariusz zakłada ogólny spadek popytu na mieszkania i domy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa strategicznego i politycznego w kraju i na arenie międzynarodowej. Dla polskiej gospodarki może to oznaczać wzrost ekspansji polskich producentów, również stolarki otworowej. Trend ten może pogłębiać dodatkowo zakładany w tym scenariuszu spadek aktywności inwestycyjnej "Kowalskich" oraz nasycenie rynku krajowego. Zdeterminuje to konieczność poszukiwania przez producentów nowych rynków zbytu. W strukturze eksportu Polski poza kraje UE z 7,5% udziału w 2015 roku, nastąpi w 2020 roku wzrost do 9,5%, a w 2031 do 14,2%.

Ogólny spadek popytu na mieszkania i domy przy jednoczesnej destabilizacji UE i braku zapewnienia bezpieczeństwa strategicznego to uwarunkowania dla scenariuszu 3. W tym wypadku tempo rozwoju gospodarczego Polski słabnie, na co wpływ ma zarówno ujemny wkład handlu zagranicznego w tworzenie realnego wzrostu PKB, jak i zahamowanie aktywności inwestycyjnej. Spadek PKB determinuje pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Następuje wzrost bezrobocia oraz spadek poziomu tempa życia. Przekłada się to na zahamowanie inwestycji mieszkaniowych. Zmiana struktury rodziny oraz spadek liczby małżeństw doprowadza do rozwoju trendu mieszkań/domów wielopokoleniowych. Model 2+1 – rodziny nuklearnej jeszcze silniej wzmacnia ten trend. Konsumpcja w sektorze budowlanym ogranicza się do inwestycji remontowych, przy założeniu poszukiwania tanich rozwiązań. Nie trzeba dodawać, że ten scenariusz jest najgorszym z możliwych.

Scenariusz 4, i ostatni, zakłada dynamiczny wzrost popytu na mieszkania i domy, przy jednoczesnej destabilizacji UE i braku zapewnienia bezpieczeństwa strategicznego. Czym to może skutkować? Po piersze, eksport do krajów poza unijnych stanie się główną składową strategii sprzedaży. W sytuacji destabilizacji Unii Europejskiej Polska może się stać krajem przyciągającym różne nacje i postrzeganym jako w miarę bezpieczny. Ze względu na multikulturowość producenci będą zmuszeni zmienić design produktów, ale można również prognozować wzrost zainteresowania stolarką antywłamaniową. Starzejące się społeczeństwo wywoła popyt na usługi i rozwiązania opiekuńcze. Możemy mieć do czynienia z trendem budowy osiedli socjalnych dla emerytów wyposażonych w całodobową opiekę. Tego typu budownictwo wiąże się ze wzrostem dodatkowych udogodnień dla mieszkańców np. odpowiednie podjazdy, windy, budownictwo inteligentne (mobilna obsługa). Przewidywać można także wzrost udziału w rynku stolarki otworowej produktów wyposażonych w czujniki, detektory, protokoły komunikacji, których funkcjonalność sterowana jest zdalnie za pomocą sieci internetowej. Nowe rozwiązania, ułatwiające życie, takie jak elektroniczne sterowanie, sterowanie za pomocą telefonu komórkowego zyskują na popularności bowiem dają poczucie kontroli i bezpieczeństwa.

Prezentacja ASM napewno daje do myślenia, i to nie tylko producentom stolarki.

W kolejnej prezentacji „Jak skutecznie kreować markę, aby sprzedawać więcej i drożej?” dr Marek Borowiński, specjalista od visual merchandisingu i zwiększania sprzedaży, przedstawił ważne aspekty dotyczące sprzedaży i promocji produktów w tradycyjnym punkcie dystrybucji oraz w Internecie.

Ekspert zarekomendował wykorzystanie doświadczeń sensorycznych w projektowaniu przestrzeni, które pozwalają wykreować przyjemną, unikatową atmosferę, co w efekcie wpływa na pozytywne reakcje konsumenckie. Zwrócił też uwagę na konieczność wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z klientem, np. ekranów multimedialnych, podkreślił znaczenie doradztwa i serwisu dla nowego typu konsumenta – "technologicznego" oraz wyeksponował potencjał przekazu filmowego i rosnące znaczenie urządzeń mobilnych.

Prezes zarządu związku POiD,Janusz Komórkiewicz, przedstawił opracowane przez Związek na podstawie dyskusji kongresowych, kierunki dalszego rozwoju branży stolarki budowlanej. Podkreślił, że producenci są w większości przygotowani do zmian, ale potrzebna jest dalsza dyskusja, aby w pędzie do spełnienia wymogów prawnych nie zatracić tego, co najważniejsze, czyli człowieka – konsumenta i jego potrzeb, którego komfort życia w domu powinien być dla producentów stolarki budowlanej najważniejszy. Dlatego Związek POiD, w imieniu branży, będzie omawiał to zagadnienie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, zapraszając do rozmowy również środowisko architektów.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się po części merytorycznej kongresu, obchodzono 20-lecie istnienia w Polsce organizacji branży stolarki budowlanej – Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, z której wywodzi się Związek POiD. Przyznano wyróżnienia – zarówno te, które weszły już do tradycji kongresowych spotkań, jak i specjalne – z okazji jubileuszu.

kongres stolarki polskiej
Autor: Polskie Okna i Drzwi
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej