Przetarg na zaprojektowanie i budowę multimodalnego dworca Łódź - Fabryczna

2009-12-10 11:05

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w imieniu własnym oraz PKP SA i Miasta Łódź - 4 grudnia 2009 r. - ogłosiło przetarg na zaprojektowanie oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego będącego multimodalnym dworcem Łódź Fabryczna, położonego w obszarze inwestycji polegającej na budowie Nowego Centrum Łodzi.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego będącego  multimodalnym dworcem Łódź - Fabryczna, położonego w obszarze inwestycji polegającego na budowie Nowego Centrum Łodzi.
Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia polega na wzniesieniu obiektów budowlanych oraz wykonaniu głębokich wykopów z ich zabezpieczeniem wraz z wywiezieniem urobku ziemi, rozbiórką obiektów i infrastruktury istniejącej.
Inwestycja zrealizowana będzie w rejonie ulic: Kilińskiego, Narutowicza, Składowej i Węglowej oraz na terenie obecnego Dworca Łódź – Fabryczna i terenów bezpośrednio przyległych. Masy ziemi z wykopów i rozbiórek wywożone będą istniejącą linią kolejową w rejon stacji Łódź – Widzew, dalej zbudowanym przez wykonawcę technologicznym torem kolejowym i/lub transportem samochodowym i złożone w rejonie ulic: Henrykowskiej i Kosodrzewiny.

Zamówienie obejmuje głównie następujące prace:

 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiających decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania i odbioru robót; 
 • budowa dwunawowego tunelu o długości ok. 1600 m z linią czterotorową dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości; 
 • budowa stacji kolejowej Łódź – Fabryczna jako stacji podziemnej: dla 4 peronów i 8 torów wraz z zabudową 3 peronów, dwukrawędziowych o długości 400 m i 6 torów z pozostawieniem miejsca na peron IV i 2 tory (poziom główki szyny około minus 16,5 m);
 • budowa wraz z wyposażeniem podziemnego dworca kolejowego Łódź – Fabryczna (na poziomie około minus 8 m z płytą przykrywającą na poziomie 0); 
 • wykonanie systemu parkingów dla samochodów („Parkuj i Jedź”) oraz dla rowerów po północnej stronie dworca kolejowego; 
 • wykonanie i zabezpieczenie wykopu po stronie południowej dworca kolejowego; 
 • budowa dojazdu do dworca kolejowego Łódź – Fabryczna (po stronie północnej dworca kolejowego) zapewnionego ulicami: POW, Składową i Węglową, 
 • likwidację wszelkich kolizji infrastruktury technicznej wynikających z prowadzonej inwestycji; 
 • budowa i przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca kolejowego wraz budową przystanków tramwajowych (na poziomie 0 po stronie północnej dworca kolejowego); 
 • budowa przystanków przesiadkowych autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych po stronie północnej dworca kolejowego; - wykonanie niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania węzła przesiadkowego;
 • wykonanie wschodniego i zachodniego przedpola dworca kolejowego i przystanków autobusowych łącznie z podłączeniem do układu komunikacyjnego miasta.

Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej