Przemysł wobec nowych wyzwań ochrony klimatu i środowiska

2008-09-19 18:26

Zjazd Ekologiczny to przedsięwzięcie, które wpisało się na stałe w kalendarz najważniejszych imprez tej tematyki organizowanych w Polsce. Szczególnym elementem tegorocznego spotkania będzie wyodrębniona konferencja skierowana do przedstawicieli przemysłu, pt. "Przemysł wobec nowych wyzwań ochrony klimatu i środowiska" (27 października 2008, Poznań).

Każdego roku Zjazd Ekologiczny gromadzi blisko 500 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funduszy ekologicznych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Obradom Zjazdu corocznie towarzyszą równoległe seminaria i konferencje.
XII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny "Środowisko i Klimat" odbędzie się 26-28 października 2008 roku w Poznaniu. W trakcie Zjazdu odbędzie się uroczysta Gala, w której corocznie biorą udział najważniejsze postaci związane z ochroną środowiska w Polsce. Wręczane są tam cenione nagrody przyznawane dla osób i instytucji najaktywniej działających na rzecz ochrony środowiska.

Szczególnym elementem tegorocznego Zjazdu będzie wyodrębniona konferencja skierowana do przedstawicieli przemysłu, pt. "Przemysł wobec nowych wyzwań ochrony klimatu i środowiska". W ramach tej problematyki, przy wsparciu renomowanych prelegentów reprezentujących instytucje rządowe, organizacje branżowe i naukę, zostaną omówione zagadnienia związane z zahamowaniem zmian klimatu i promowaniem oszczędzania energii. W trakcie obrad przedstawione zostaną referaty dotyczące kierunków prac legislacyjnych w kraju i Unii Europejskiej, a także problemów wdrażania prawa w różnych sektorach.

Konferencja "Przemysł wobec nowych wyzwań ochrony klimatu i środowiska" to okazja do wymiany poglądów i poznania doświadczeń ekspertów z firm i instytucji w kontekście ich modernizacji i stosowania przez nie norm i standardów UE. Omówiony zostanie pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej w przemyśle oraz możliwości, jakie niosą za sobą ekoinnowacje w tym sektorze. Kolejnym ważnym tematem obrad będzie przedstawienie istotnych dla przemysłu prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele organów rządowych, instytucji administrujących rozdział praw do emisji i nadzorujących emisję gazów cieplarnianych, organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska, reprezentanci branży energetycznej i przemysłowych odbiorców energii, jak również osoby reprezentujące różne sektory gospodarki w kraju.

XII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny oraz konferencja "Przemysł wobec nowych wyzwań ochrony klimatu i środowiska" zecydowanie przyczynią się do poszerzenia wiedzy i staną się platformą wymiany doświadczeń w zakresie środowiska i klimatu, a tym samym będą wprowadzeniem do problematyki XIV. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

Więcej o konferencji (informacje organizacyjne, program, karta zgłoszenia uczestnika) na stronie organizatora - spółki Abrys.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej