ProLogis przejmuje konkurencję

2007-03-21 14:29

Połączenie z Parkridge kosztowało dewelopera ponad 580 mln dolarów. Dodatkowo firma ma otrzymać akcje zwykłe ProLogis. Przejęcie zapewnia jednak przedsiębiorstwu własność różnorodnych aktywów w całej Europie.

Dzięki połączeniu w jednym zespole zaczną współpracować europejscy specjaliści w zakresie rynku nieruchomości przemysłowych. Ponadto ProLogis przypadną w udziale grunty przemysłowe w Wielkiej Brytanii, o powierzchni ponad 323.76 ha. Będzie można na nich wybudować od 1.30 do 1.39 mln m2 nowych obiektów o szacowanej wartości po ukończeniu przekraczającej 2,25 mld dolarów. Na konto dewelopera przejdzie ponadto należące do Parkridge przedsiębiorstwo budowy obiektów logistycznych - Astral. Obecnie realizuje ono w Wielkiej Brytanii 10 projektów przemysłowych o łącznej powierzchni 483,000 m2. Ponadto Parkridge przekaże 50-procentowy udział w spółce joint venture zajmującej się budową obiektów logistycznych w Europie Środkowej i kontrolującej grunty, na których znajduje się około 483,000 m2 powierzchni przemysłowych. Podmiot posiada także dodatkowo ponad 418 000 m2 powierzchni w budowie. Szacuje się, że łączna wartość tych obiektów po zakończeniu budowy będzie przekraczać 650 mln USD. Spółka jest również właścicielem 520 252 m2 istniejących obiektów magazynowych. Poza tym, w odrębnej transakcji partner Parkridge w spółce joint venture wyraził zgodę na sprzedaż swego 50-procentowego udziału w działalności środkowoeuropejskiej na rzecz ProLogis za kwotę 345 mln EUR (449 mln USD), w tym 246 mln EUR (320 mln USD) zadłużenia podlegającego spłacie w momencie zawarcia transakcji.

Istniejące nieruchomości przemysłowe, a także te budowane na gruntach nabytych w ramach transakcji, mają zostać wniesione przez ProLogis do funduszu nieruchomości ProLogis.

- Transakcja ta (...) umożliwia zwiększenie naszej obecności na aktualnych rynkach i docelowych poprzez przejęcie jednego z naszych głównych konkurentów w zakresie budowy obiektów przemysłowych w Europie - mówi Jeffrey H. Schwartz, dyrektor naczelny ProLogis. - Dodatkowo wzbogaca naszą pulę gruntów w Europie Środkowej i Wielkiej Brytanii, jednocześnie wzmacniając nasz zespół o niektórych z wiodących w branży specjalistów w zakresie nieruchomości. Z niecierpliwością oczekujemy na połączenie obydwu firm oraz na długofalowe korzyści, jakie przejęcie stworzy dla naszej firmy.

Co więcej, w ramach transakcji firma przejęła również 25-procentowy udział w działalności Parkridge w zakresie budowy nieruchomości nieprzemysłowych. Obejmuje ona dwa projekty budowy obiektów wielobranżowych w Wielkiej Brytanii, budowę magazynów dla handlu detalicznego przeznaczonych na rynki Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii,
a także niezmiernie szybko rozwijającą się działalność w zakresie budownictwa na potrzeby handlu detalicznego w Europie Środkowej.

Prezes Parkridge, John Cutts, również nie ukrywa zadowolenia, twierdząc, że firma bardzo skorzysta z kapitału, jaki zapewnia transakcja. Sam Cutts będzie piastował stanowisko wiceprezesa ProLogis na Europę, przy czym nadal ma się koncentrować na swej roli prezesa i dyrektora naczelnego Parkridge Retail. - Sukcesy, jakie odniósł John na rynkach nieruchomości w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowej, mówią same za siebie - powiedział Schwartz. - Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i kontakty w całej branży będą miały ogromną wartość dla dalszego rozwoju ProLogis.

ProLogis zapłaci około 227 mln GBP (443 mln USD) za działalność Parkridge w zakresie budownictwa przemysłowego, po potrąceniu 50 mln GBP (98 mln USD) zysków powiązanych z terminami nierozstrzygniętych tytułów własności gruntów w Wielkiej Brytanii. Całkowite wynagrodzenie za działalność Parkridge w zakresie budownictwa przemysłowego obejmuje składnik gotówkowy, stanowiący 25,4 procent kwoty, a także 74,6 procent wypłacone w formie akcji zwykłych ProLogis. Cena zakupu za inwestycję w działalność detaliczną Parkridge wynosi około 71 mln GBP (138 mln USD) płatne gotówką. Wynagrodzenie gotówkowe za transakcję Parkridge i przejęcie udziału partnera w spółce joint venture zostanie pokryte z istniejących linii kredytowych ProLogis oraz nowego wielowalutowego kredytu terminowego na kwotę 600 mln USD.

Deweloper zamierza zatrzymać 23 współpracowników Parkridge zatrudnionych obecnie w dziale budownictwa przemysłowego, którzy dołączą do jego zespołów na tych rynkach. Osoby zajmujące się działalnością w zakresie budownictwa dla handlu detalicznego zostaną zatrudnione w działach budownictwa detalicznego firmy Parkridge.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej