Mój Prąd 2022, czyli program dopłat do fotowoltaiki. Czy działa?

2022-06-02 10:02

Program Mój Prąd 2022 dotyczy finansowego wsparcia już nie tylko dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, jak to było w latach ubiegłych, ale także magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią. Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki można składać od 15 kwietnia. Jakie są zasady programu Mój Prąd 2022? Jakie dopłaty? Czy Polacy korzystają z programu Mój Prąd 2022? Pierwsze dane.

Ważne

Program Mój Prąd 2022 przeznaczony jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Czytaj więcej o net billing: Od 1 kwietnia 2022 obowiązuje nowy system rozliczania fotowoltaiki

Spis treści

 1. Co oferuje program Mój Prąd?
 2. Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd 2022?
 3. Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?
 4. Programu Mój Prąd 2022 w rozszerzonej wersji
 5. Jaka dotacja w programie Mój Prąd 2022?
 6. Kiedy program Mój Prąd 2022?
 7. Czy Mój Prąd 2022 działa? Ile wniosków w programie?

Co oferuje program Mój Prąd?

Celem programu Mój Prąd jest zachęta do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i zachęcenie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. I to się udaje. Jest ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje (w 2020 było to 5000 zł, w 2021 - 3000 zł)

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, zwłaszcza w obliczu drastycznych podwyżek cen energii, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Przypominamy: pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Nabór był planowany do 18 grudnia 2020, ale został zamknięty już 6 grudnia z powodu wyczerpania środków. Program Mój Prąd 2021 rozpoczął się 1 lipca, a zakończył się w październiku 2021 - również z powodu wyczerpania budżetu.

Tak jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd możliwe jest połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd 2022?

Tegoroczna edycja programu Mój Prąd przeznaczona jest dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

W poprzedniej odsłonie programu prosumenci rozliczali się, korzystając z wirtualnego magazynu energii, jakim jest sieć. Mogą oni odebrać energię w każdym momencie, nie ponosząc z tego tytułu kosztów. W tej chwili prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net-meteringu wykorzystujący mechanizm opustów.

Czytaj więcej:

Warto wiedzieć

Już teraz funkcjonuje w Polsce ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według ekspertów, w ubiegłym roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. Szacuje się, że dzięki już przeprowadzonym naborom w programie Mój Prąd następować będzie redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku. Tylko w 2021 roku krajowi prosumenci zainstalowali na swoich dachach panele fotowoltaiczne o mocy około 4,5 gigawata

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Dokładny regulamin naboru wniosków

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Ważne

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Programu Mój Prąd 2022 w rozszerzonej wersji

Program Mój Prąd 2022 przeznaczony jest dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zachowana pozostaje zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. Budżet programu to 350 mln zł, ale najpewniej będzie zwiększony. Wielkość wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

Co nowego w programie Mój Prąd 2022?

Mój Prąd będzie finansował nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również domowe magazyny energii i domowe magazyny ciepła. Dofinansowywane będą również domowe systemy zarządzania energią, które mają optymalizować jej zużycie.

Co ważne, o możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów będą mogli ubiegać się beneficjenci także dotychczasowych edycji programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

Jaka dotacja w programie Mój Prąd 2022?

Wysokość wsparcia uzależniona ma być od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania. Jeśli będą to tylko panele PV, dofinansowanie wyniesie - 4000 zł. Jeśli będą to także system zarządzania energią, magazyn energii, ładowarka do samochodu elektrycznego, wsparcie ma być wyższe. Maksymalna wysokość dofinansowania instalacji ma wynieść do 20,5 tys. zł połowy kosztów kwalifikowanych.

Trzeba wiedzieć!

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2022 nowi prosumenci będą rozliczani na postawie wartości energii, jaką wprowadzą do sieci, a nie ilości, jak było dotąd.

Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net-meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach rocznych. Ponadto prosumenci nie płacą opłat dystrybucyjnych zmiennych za użytkowanie sieci.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 r. staną się prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wejdą do nowego systemu - net-billingu - prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim i służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

Kiedy program Mój Prąd 2022?

Program Mój Prąd ruszył 15 kwietnia 2022 - od tego dnia można składać wnioski w tegorocznej edycji programu. 

Czy Mój Prąd 2022 działa? Ile wniosków w programie?

Z danych wynika, że w tym roku zainteresowanie programem dopłat do fotowoltaiki spadło. Nie ma też chętnych na magazyny energii. W ciągu miesiąca działania programu wpłynęło tyle wniosków, ile kiedyś składano w ciągu jednego dnia do południa. Nie złożono wniosków o dopłaty do magazynów energii elektrycznej.

Według danych NFOŚiGW na dzień 18 maja 2022 w programie Mój Prąd złożono 825 wniosków. 821 wniosków dotyczy instalacji fotowoltaicznej (PV), natomiast 4 wnioski dotyczą magazynów ciepła.

Szacuje się, że niewielkie zainteresowanie tegoroczną edycją programu Mój Prąd wynika m.in. ze zmiany sposobu rozliczenie za energię, który obowiązuje od 1 kwietnia 2022. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej