Pozwolenie na budowę autostrady A4 Rzeszów-Jarosław wydane

2010-10-28 12:48
Autostrada A4
Autor: Tebodin SAP-Projekt

Decyzję zezwalającą na realizację autostrady A4 między Rzeszowem (węzeł Rzeszów Wschód) a Jarosławiem (węzeł Wierzbna) wydał z datą 20.10.2010 r. Wojewoda Podkarpacki. Pozwolenie ma rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawca, firma Polimex Mostostal, wybuduje 41 km trasy za 2,1 mld zł. Plac budowy został przekazany wykonawcy 21 października 2010 r.

W związku z realizacją inwestycji niezbędne będzie wyburzenie obiektów zlokalizowanych w pasie autostrady A4 i znajdujących się w bliskiej odległości od korpusu autostrady. Przewiduje się wyburzenie 80 budynków mieszkalnych i 155 gospodarczych.

Zobacz koniecznie: Z Łodzi do Warszawy: ruszyła budowa autostrady A2

Odcinek autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia przebiega przez tereny województwa podkarpackiego, powiat rzeszowski: gminy Trzebownisko oraz Krasne, powiat łańcucki: gmina Czarna, Łańcut, Białobrzegi, powiat przeworski: gminy Przeworsk, Tryńcza, miasto Przeworsk oraz powiat jarosławski: gmina Pawłosiów.

Zobacz koniecznie: Autostrada Warszawa - Łódź ma pozwolenia na całość

Inwestycja obejmuje budowę 41,2 km autostrady o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy A.
Połączenie ww. odcinka autostrady A4 z układem lokalnych ciągów komunikacyjnych realizowane będzie poprzez 3 węzły: węzeł Łańcut, węzeł Przeworsk, węzeł Wierzbna. Węzły autostradowe wyposażone będą w Stacje Poboru Opłat.
Dla powiązania terenu po obu stronach autostrady zaprojektowano budowę 78 obiektów inżynierskich (w tym m.in. wiadukty – 28 szt., mosty – 7 szt., przejazdy gospodarcze – 3 szt., przejścia oraz przepusty).
Na odcinku tym zlokalizowane będą 4 MOP-y (Miejsca Obsługi Podróżnych):
- MOP Łukawiec typu II – wypoczynkowo-usługowy (zlokalizowany po północnej stronie autostrady),
- MOP Palikówka typu III – wypoczynkowo-usługowy z rozszerzeniem o motel (zlokalizowany po południowej stronie autostrady)
- MOP Budy typu I – wypoczynkowy (zlokalizowany po północnej stronie autostrady)
- MOP Młyniska typu I – wypoczynkowy (zlokalizowany po południowej stronie autostrady).
Ponadto dla zapewnienia całorocznego bieżącego utrzymania odcinka autostrady, pomiędzy łącznicami węzła Wierzbna a drogą krajową nr 4, zlokalizowano Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) przeznaczony dla służb drogowych, medycznych, policji.

Inwestycja zakłada także:

 • przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z planowaną autostradą,
 • budowę dróg serwisowych, dojazdowych, technologicznych
 • budowę i przebudowę urządzeń uzbrojenia terenu:
  - linii elektroenergetycznych WN, SN, NN
  - oświetlenia drogowego z zasilaniem
  - linii telekomunikacyjnych
  - łączności autostradowej
  - sieci wodociągowej
  - sieci gazowej
  - sieci kanalizacji sanitarnej
  - urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  - melioracji
 • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • budowę stacji meteorologicznych
 • budowę ogrodzeń autostradowych
 • nasadzenie zieleni

Inwestycja przewidziana jest do współfinansowania ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej