Poszukiwany: najlepszy projekt przedsięwzięcia publiczno-prywatnego

2008-04-30 16:17

Konkurs Dobre Praktyki PPP ma na celu promocję i przybliżenie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce poprzez przygotowanie podmiotów publicznych (głównie samorządów terytorialnych) do realizacji projektów PPP i wdrożenie projektów pilotażowych. Projekty do konkursu mogą zgłaszać wyłącznie podmioty publiczne - do 10 maja 2008 roku.

Konkurs Dobre Praktyki PPP jest jedyną tego rodzaju inicjatywą, realizowaną pro bono w celu upowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Celem jest przygotowanie modelowego projektu PPP, do którego będą mogły odwoływać się inne podmioty publiczne planujące projekty z udziałem partnera prywatnego.

W ramach Konkursu będzie realizowany Pilotażowy Program Projektów PPP Ministerstwa Gospodarki, którego celem jest wsparcie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zwycięskie projekty uzyskają od Ministerstwa Gospodarki środki finansowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych.

Do Konkursu można zgłaszać pomysły na przedsięwzięcie planowane do realizacji z udziałem partnera prywatnego.

Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie podmioty publiczne (urzędy miast i urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe i inne jednostki publiczne).

Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:
I. Infrastruktura komunalna (budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych)
II. Infrastruktura sieciowa (projekty w sektorze transportowym, wodno-kanalizacyjnym, energetycznym)
III. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (m.in. centra sportowo-rekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, rozbudowane kompleksy sportowe)
IV. Małe PPP (projekty o wartości poniżej 10 mln euro, bez względu na branżę)

Dla zwycięsców przewidziano 4 nagrody finansowe, po 1 w każdej kategorii konkursowej, przeznaczone na realizację analiz dla zwycięskich projektów. Przewidziane są 3 nagrody w wysokości 250 000 zł każda oraz 1 nagroda w wysokości 200 000 zł (w kategorii "Małe PPP").

Harmonogram:
  2 kwietnia 2008 r. - początek promocji Konkursu
10 maja 2008 r. - termin nadsyłania projektów konkursowych
16, 30 maja 2008 r. - posiedzenia Jury Konkursu
25-26 czerwca 2008 r. - konferencja wieńcząca Konkurs i ogłoszenie laureatów

Projekty do Konkursu moża zgłosić poprzez wypełnienie ankiety konkursowej oraz przesłanie jej równocześnie drogą mailową i pocztową na adres organizatora:
Investment Support
ul. Szpitalna 6 lok.6/7
00-020 Warszawa
email: konkurs@inves.pl

Ankieta zgłoszeniowa i regulamin Konkursu są dostępne na stronie: www.dobrepraktykippp.eu/
Więcej
 informacji:
tel. (22) 627 47 15
e-mail: konkurs@inves.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej