Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ogłosił przetarg

2010-04-07 17:06
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ogłosił przetarg
Autor: Ka

Budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną ma być zakończona w przeciągu 16 miesięcy (od udzielenia zamówienia). Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 14 maja 2010.

Zakres prac do wykonania

  • Budowa terminalu pasażerskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi
  • Wykonanie przyłączy instalacyjnych i sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, energetycznych, teletechnicznych i innych
  • Wykonanie: robót zewnętrznych wokół terminala (zabezpieczenia ścian wykopów, likwidacji kolidujących z realizacją inwestycji sieci i przyłączy zewnętrznych, likwidacji kolidujących z realizacją inwestycji fragmentu dróg (w tym drogi technicznej od strony południowej), chodników, placów, wykonania innych stwierdzonych na podstawie inwentaryzacji i w trakcie wizji lokalnej, prac rozbiórkowych wynikających z uwarunkowań technologii prowadzonych robót budowlanych), zagospodarowanie terenu (zabezpieczenie wykonanych wyprzedzająco placów, chodników, dróg oraz elementów infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza, itp.), ogrodzenia, oświetlenia, obiektów infrastruktury – obiektów towarzyszących, terenów zielonych, ciągów pieszych i innych.

Ważne

  • Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13 maja 2010 - 15:00
  • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14 maja 2010 - 10:00
  • Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
  • Otwarcie ofert: 14 maja 2010, godz. 10:30, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. (budynek administracyjny II piętro pokój nr 226 - sala konferencyjna).

Budynek nowego terminalu pasażerskiego przeznaczony jest do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych. Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, jest częściowo podpiwniczony. Rzut budynku oparty na planie w kształcie litery T zwrócony jest zerszą częścią w kierunku południowym, w stronę płyty postojowej samolotów. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako stalowy szkielet ramowy uzupełniony konstrukcją żelbetową monolityczną. Przekrycie budynku w części centralnej stanowi dach łukowy w kierunku poprzecznym i podłużnym, przekrycie skrzydeł wschodniego i zachodniego stanowią stropodachy płaskie.

Parametry techniczne

  • Powierzchnia zabudowy: 5106,0 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 13949,8 m2
  • Kubatura – 89935,00 m3

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt 6.3-8 pn.: "Port Lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego".

Więcej...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej