Ponad 127 mln zł na poprawę jakości życia na mazowieckiej wsi

2010-10-03 15:01

Nowe place zabaw, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki czy też odnowione parki to tylko niektóre zmiany, jakie czekają mieszkańców małych miasteczek i wsi na Mazowszu. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi". Jest o co walczyć, bo do rozdysponowania na Mazowszu jest niebagatelna kwota – ponad 127 mln zł. Wnioski można składać do 30 listopada br.

– Właśnie rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PROW. 127 mln zł to szansa na zrealizowanie ważnych dla mieszkańców wsi inwestycji – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Dzięki poprzednim edycjom swoje oblicze zmieniło wiele małych miejscowości. Zachęcam więc Państwa do brania udziału w programie.

"Odnowa i rozwój wsi" to działanie, dzięki któremu w widoczny sposób, z roku na rok, nie tylko poprawia się jakość życia na obszarach wiejskich. Zmienia się również oblicze mazowieckiej wsi i małych miejscowości. Zieleńce, rabaty, trawniki czy też odnowione przestrzenie takie jak: parki, rynki i skwery stają się niezwykle istotnym elementem krajobrazu wiejskiego. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach pojawiają się place zabaw, boiska i hale sportowe, a miłośnicy przejażdżek rowerowych mogą korzystać z nowo powstałych ścieżek rowerowych.

Oprócz tego zwiększa się atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna tych obszarów. Każda wieś ma bowiem swoją historię i tradycję. Warto zatem zadbać o lokalną tradycję wykorzystując środki unijne np. na renowację pomników historycznych i kapliczek, remont zabytkowych dworków lub zakup instrumentów i strojów dla lokalnych zespołów pieśni i tańca.

W tegorocznej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” Samorząd Województwa Mazowieckiego rozdysponuje ponad 127 mln zł.

Na pomoc finansową mogą liczyć inicjatywy związane m.in. z:

  • budową, przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków);
  • budową, przebudową lub remontem przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych;
  • urządzaniem i porządkowaniem terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
  • budową, przebudową lub remontem infrastruktury turystycznej;
  • zagospodarowaniem zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
  • rewitalizacją budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
  • zakupem i odnawianiem obiektów charakterystycznych dla danego regionu czy też tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacją na cele publiczne;
  • budową, przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
  • odnawianiem elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.

O przyznanie pomocy finansowej mogą ubiegać się osoby prawne takie jak: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe, posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Działania te powinny mieć na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, jak również promocję oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych obszarów. Ważne jest, aby przedsięwzięcia te zachowywały tożsamość i integralność wsi w jej wymiarze społecznym, duchowym wraz z całym dziedzictwem kultury materialnej i krajobrazu.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednej miejscowości w okresie realizacji programu nie może być wyższa niż 500 tys. zł. Wsparcie finansowe ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. tych kosztów.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa w terminie od 4 października do 30 listopada br.

Formularze wniosków oraz szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. działanie dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: http://www.prow.mazovia.pl/.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej