Polskie Okna i Drzwi inaczej niż PKPP

2004-12-15 10:34

Związek Pracodawców Polskie Okna i Drzwi jest przeciwny zniesieniu preferencyjnego opodatkowania dla usług budowlanych.Inne zdanie ma Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, która opowiada się za jednolitą, 17-proc. stawką VAT na wszystkie towary i usługi, także budowlane.

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce powinno wreszcie stać się priorytetem działań kolejnych polskich rządów. Problem braku mieszkań dla polskich rodzin jest jednym z najważniejszych problemów społecznych, mających decydujący wpływ na jakość egzystencji rodzin i wychowanie w rodzinie. Problem ten nie może, także w obszarze podatkowym, być poza obszarem szczególnej troski polskiego rządu i parlamentu.
Pozostawienie preferencyjnej stawki VAT na usługi budowlane zagwarantuje polskim rodzinom łatwiejszy dostęp do własnego mieszkania niezależnie od wysokości stawki podstawowej na materiały budowlane.
Budżetowi państwa zapewni natomiast większe wpływy z podatku VAT z tytułu wycofywania się nabywców z transakcji w "szarej strefie" handlu i produkcji.
Jeżeli usługi budowlane objęte zostaną podstawową, choćby 18-procentową stawką podatku VAT, to nabywcy opłacał się będzie zakup materiałów w szarej strefie i wykonanie usługi bez jej ewidencjonowania. Premią za takie działanie byłoby wówczas co najmniej 18 proc. wartości podejmowanej inwestycji. Opłaca się to nawet za cenę utraty gwarancji na zakupione wyroby budowlane czy rękojmi za prace budowlane.
O ile w przypadku budowy nowego budynku działania takie można nieco ograniczyć na drodze administracyjnej (nadzór budowlany), o tyle w remontach taki model zachowań inwestorów prywatnych jest prawie pewny. Ewentualna urzędowa walka z szarą strefą pochłonie natomiast ogromne kwoty z budżetu i z góry skazana będzie na porażkę.

W przypadku zachowania preferencyjnej stawki VAT na usługi budowlane znacznie ograniczyć można skłonność nabywców do działania w szarej strefie, gdyż premią za uczciwe działanie jest pewność dobrego produktu, dobrego wykonania prac budowlanych, a wreszcie poczucie etycznych zachowań wobec Państwa i współobywateli. Koszt takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa to zaledwie 7 czy 8 proc. wartości inwestycji, co zaczyna już być uzasadnione i ekonomicznie, i moralnie.
Związek Polskie Okna i Drzwi stoi na stanowisku, że nie należy jedynie walczyć z szarą strefą, ale należy stwarzać warunki, aby nabywcy nie byli zainteresowani ofertą szarej strefy naszej gospodarki.
Tworzeniu takich warunków służy pozostawienie preferencyjnej stawki VAT na usługi remontowo-budowlane, nawet jeżeli w planach rządu miałaby ona wynieść 8 proc. Dodatkową korzyścią takich działań byłaby wyższa jakość stosowania wyrobów budowlanych, a więc lepsza jakość i trwałość budowanych mieszkań.
Wyroby budowlane spełniają właściwie swoje funkcje tylko wtedy, kiedy są właściwie wbudowane. A poprawność wbudowania zapewnić mogą tylko takie firmy, które się w tych pracach specjalizują inwestując w narzędzia i w pracowników. Po "szarej strefie" trudno jest spodziewać się takich właśnie inwestycji.
Ponad 80 proc. sprzedaży okien i drzwi w Polsce trafia do segmentu remontów budowlanych. Wprowadzenie stawki podstawowej na usługi remontowe z całą pewnością spowoduje dalsze przesunięcie obrotu towarowego do "szarej strefy", a skutkować będzie kolejnymi upadłościami firm rzetelnych, odprowadzających rzetelnie podatki, dających zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników.
Dlatego właśnie Związek POLSKIE OKNA I DRZWI nie akceptuje propozycji zniesienia preferencyjnej stawki podatku VAT na usługi remontowo-budowlane.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej