Muzeum Historii Żydów Polskich ma wykonawcę

2009-06-17 17:27
Muzeum Historii Żydów Polskich
Autor: Lahdelma & Mahlamaki

Polimex-Mostostal podpisał 17 czerwca 2009 roku ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Miastem Stołecznym Warszawa - Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kontrakt na wybudowanie warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich. Obiekt zostanie zrealizowany za ponad 152 mln zł w ciągu 33 miesięcy od daty podpisania kontraktu tj. do marca 2012 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich
Autor: Lahdelma & Mahlamaki

Kontrakt realizuje konsorcjum firm: Polimex-Mostostal SA (lider) oraz Interbud-West Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego (partner konsorcjum).
Wartość kontraktu to 124 830 850,35 zł netto (152 293 637,43 zł brutto)

Projekt budynku został wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu architektonicznego przeprowadzonego w 2006 r. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał projekt fińskiego biura Lahdelma & Mahlamaki. Zgodnie z programem konkursowym Muzeum będzie pełniło funkcję centrum edukacyjnego i kulturalnego, służącego uświadomieniu wagi tego dziedzictwa, ze szczególnym naciskiem na edukację młodego pokolenia. Muzeum dostarczy odwiedzającym je Polakom, Żydom oraz przedstawicielom innych społeczności, wiedzy na temat historii Żydów.
Muzeum zaprojektowane zostało jako multimedialny obiekt co oznacza, że opowieść o blisko tysiącletniej historii Żydów na ziemiach polskich, będzie przedstawiana przy pomocy nowoczesnych metod technicznych w układzie chronologicznym od czasów wczesnego średniowiecza do czasów obecnych z podziałem na dziewięć galerii tematycznych. Zobaczymy nie tylko historię narodu żydowskiego przez pryzmat wojny i Holocaustu, ale również m.in. przedwojenną, warszawską ulicę Nalewki.
Teren, na którym zostanie wybudowane Muzeum stanowi część skweru wyznaczonego przez ulice: Anielewicza, Zamenhofa, Lewartowskiego i Karmelicką. Po zakończeniu budowy skwer pozostanie otwartym, ogólnodostępnym parkiem.

- Polimex-Mostostal składa ofertę na modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie - dalsze plany spółki przedstawia Konrad Jaskóła, prezes Zarządu. - Spodziewamy się, że pojawią się także duże kontrakty w sektorze energetycznym dotyczące m.in. budowy instalacji odsiarczania spalin i realizacji nowych bloków energetycznych. Polska energetyka wymaga dużych nakładów finansowych związanych z koniecznością dostosowania do wymogów UE (emisja gazów), podniesienia sprawności oraz zwiększenia wytwarzanej mocy. W perspektywie lat planowane jest uruchamianie corocznie ok. 1000 MW mocy, czyli każdego roku trzeba będzie inwestować w energetykę ok. 2 mld euro. Polimex planuje w istotnym zakresie uczestniczyć w realizacji tego zadania. W tym celu rozbudowujemy swój potencjał wykonawczy jak również projektowy, tak by w nieodległym czasie można było zaoferować inwestorom kompleksową usługę w zakresie realizacji bloków energetycznych dużej mocy Od kilku lat Polimex-Mostostal konsekwentnie zwiększa w swoim portfelu zamówień liczbę kontraktów drogowych i kolejowych. Wzrost wydatków na budowę infrastruktury transportowej kraju, a także projekty związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. stanowią podstawę do optymistycznej oceny poziomu zamówień w tym sektorze. Tegoroczna sprzedaż w drogownictwie wyniesie około 500 mln zł, przy zeszłorocznej przekraczającej nieco 400 mln zł. Podobnie w kolejnictwie nasza sprzedaż wzrośnie z 300 mln zł. w 2008 roku do ponad 500 mln zł. w br. Wzrost w tych branżach będzie znacznie wyższy niż planowane 20% w całej Grupie Kapitałowej. Na różnych etapach Polimex-Mostostal uczestniczy (lub będzie uczestniczyć) w przetargach na odcinki dróg i autostrad.

Aktualnie Polimex-Mostostal realizuje m.in. znaczące kontrakty drogowe, kolejowe, przebudowuje stadiony piłkarskie w Warszawie i Krakowie, realizuje centra usługowo-handlowe w Nowym Sączu i Tarnowie jak również wykonuje specjalne projekty kulturalne: Centrum Chopinowskie, Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Korzystna jest dywersyfikacja usług Spółki i Grupy. Polimex-Mostostal, poza generalnym wykonawstwem w przemyśle naftowym, chemicznym i energetyce, skutecznie działa w obszarze projektów finansowanych ze środków publicznych w tym unijnych, ma też sporą ofertę produkcji wyrobów stalowych i usług nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych wykorzystywanych m.in. w projektach infrastrukturalnych.
- Zakładamy 15-20% wzrost zysku i przychodów co roku, w perspektywie przynajmniej do 2011 roku - prognozuje prezes Jaskóła. - Chcemy również sukcesywnie zwiększać marżę netto. Przypomnę, że w 2007 r. Spółka zrealizowała na poziomie skonsolidowanym 3,7 mld zł. sprzedaży i 100 mln zł. zysku netto. W porównaniu do 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2008 r. o ponad 16% i wyniosły ponad 4,3 mld zł. Zysk netto osiągnięty w 2008 r. na poziomie 120 mln zł. oznacza wzrost o ok. 20% w stosunku do 2007 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej