Podpisanie umowy na projekt przeciwpowodziowy w ramach POIiŚ

2010-06-09 17:42

9 czerwca 2010 r. w ramach POIiŚ podpisano kolejny projekt przeciwpowodziowy o wartość 195 mln zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 136 mln zł. Projekt ten ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, przedsięwzięciem związanym z tzw. małą retencją w lasach.

Projekt jest realizowany na terenie 179 nadleśnictw oraz ok. 400 gmin. Ma on za zadanie przyczynić się do poprawy bilansu wodnego małych zlewni, zminimalizować skutki suszy w ekosystemach leśnych oraz przeciwdziałać powodzi.

Celem projektu jest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany systemie wodnym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności do magazynowania wody przez lasy.

Projekt obejmuje:

  • przywrócenie do stanu naturalnego obszarów wodno-błotnych,
  • odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających,
  • budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

W ramach projektu planuje się budowę lub modernizację kilku tysięcy obiektów, których celem jest magazynowanie oraz lokalne rozprowadzenie wody na terenach leśnych (np. zastawki, jazy, groble, przepusty, małe zbiorniki retencyjne).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej