Po powodzi: wniosek o dotację z UE złożony!

2010-07-26 10:17
Powódź w Polsce
Autor: se.pl

23 lipca 2010 r. rząd złożył do Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności UE. Pieniądze unijne pozwolą między innymi na odbudowę infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas tegorocznych powodzi. Oszacowane straty spowodowane przez żywioł sięgają ponad 2,9 mld euro.

W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu 2010 r., poszkodowanych zostało około 266 tys. osób, a około 31 tys. zostało ewakuowanych. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1 300 przedsiębiorstw. Łącznie uszkodzonych zostało około 80 tys. km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. Konieczne będzie wyremontowanie 1160 km dróg krajowych, 59 mostów oraz zlikwidowanie 111 osuwisk.

Ponad 680 tys. hektarów ziemi zostało zalanych, w tym 18 tys. budynków. Odbudowy wymagają odcinki linii kolejowych o łącznej długości ok. 400 km, w tym 82,5 km linii kolejowych zostało całkowicie zamkniętych dla ruchu, a na odcinkach o łącznej długości 321 km wprowadzono ograniczenia prędkości. Konieczna jest modernizacja lub całkowita odbudowa 1300 km wałów przeciwpowodziowych. Ponad 800 szkół i 160 przedszkoli zostało dotkniętych przez powódź.

Wysokość strat, jakie zostały poniesione w skutek powodzi, na 8 lipca 2010 r. wyniosła ponad 2,9 mld euro. Wartość ta przekroczyła 0,6 proc. PKB za 2009 rok co pozwoliło przedłożyć Komisji Europejskiej wniosek o finansowanie szkód powstałych w wyniku poważnej klęski żywiołowej.

Aby zapewnić właściwą koordynację prac związanych z szacowaniem strat wynikających z powodzi premier Donald Tusk powołał międzyresortowy zespół do spraw szacowania skutków powodzi w 2010 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z członkami zespołu oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i wojewodami, przygotowało wniosek do Funduszu Solidarności UE, który 23 lipca 2010 r. został wysłany do Brukseli.

Pomoc z Funduszu ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską na podstawie informacji udzielonych przez państwo członkowskie. Będzie z niej można pokryć część wydatków publicznych, związanych z usuwaniem skutków powodzi w obiektach użyteczności publicznej. Wsparcie ze środków unijnych pozwoli również na pokrycie kosztów niezbędnych napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie. Pieniądze umożliwią prowadzenie prac porządkowych na obszarach dotkniętych powodzią.

Dotacja pozwoli również na sfinansowanie działań służb ratowniczych pracujących na terenach powodziowych, a także na prowadzenie prac związanych z ochroną obiektów wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej