Polsko-rosyjska współpraca budowlańców

2009-02-19 12:28
Rosja
Autor: Cushman & Wakefield

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa i Asocjacja Budowniczych Rosji zawarły porozumienie o współpracy pomiędzy rosyjskimi i polskimi firmami. Strony już planują Rosyjsko-Polskie Centrum świadczenia usług konsultingowych w sferze budownictwa.

Ważność kontaktów handlowych, gospodarczych i naukowo-technicznych pomiędzy Federacją Rosyjską a Polską jest oczywista. Nikołaj Pawłowicz-Koszman, reprezentujący Asocjcję Budowniczych Rosji oraz Jerzy Szczygielski i Zbigniew Bachman z Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa zamierzają rozwijać współpracę pomiędzy organizacjami zrzeszającymi profesjonalnych uczestników inwestycyjno-budowlanej działalności i dziedzin pokrewnych.

Związane porozumieniem strony zobowiązały się do:

  • zbierania i rozpowszechniania informacji o warunkach rynkowych, systemach prawnych obowiązujących na terenie Rosji i Polski, włączając ustawodawstwo regulujące sferę budownictwa, rynek pracy oraz o przepisach podatkowych i celnych;
  • wspierania, na zasadzie wzajemności, inicjatyw przedstawicieli polskich i rosyjskich sfer biznesowych, mających na celu rozwój wymiany handlowej, tworzenie wspólnych przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego, handlowego i przemysłowego, realizacji projektów infrastruktury, produkcji materiałów budowlanych;
  • działalności organizacyjnej w sferze targów, konferencji, itp projektów związanych z budownictwem oraz jego dziedzin pokrewnych;
  • utworzenia Rosyjsko-Polskiego Centrum, które będzie prowadzić poszukiwania partnerów i przeprowadzać badania marketingowe, informować o przetargach i projektach inwestycyjno-budowlanych czy produkcji materiałów budowlanych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej