PIP: Wypadki przy pracy w budownictwie w 2010 r.

2011-05-31 12:15
PIP konferencja 24.05.2011
Autor: PIP

Zatrudnieniu cudzoziemców na polskich budowach, wypadkom przy pracy w budownictwie w 2010 r. oraz przedstawieniu wyników kontroli na budowach EURO 2012 poświęcone było posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Główny inspektor pracy Anna Tomczyk zapewniła, że jak najbardziej aktualne są działania, wcześniej wskazane przez Radę jako priorytetowe, związane z realizacją inwestycji budowlanych na EURO 2012 oraz dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorem budowlanym. Wyniki kontroli legalności zatrudnienia z lat 2008 - 2010, w kontekście zatrudnienia cudzoziemców na polskich budowach, przedstawił Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Omawiając skalę zjawiska, zakres prowadzonych przez inspektorów pracy kontroli stwierdził, że jeśli chodzi o budownictwo, najczęściej do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców dochodziło u małych pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników. Wyniki kontroli legalności zatrudnienia z lat 2008 - 2010, w kontekście zatrudnienia cudzoziemców na polskich budowach, przedstawił Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Omawiając skalę zjawiska, zakres prowadzonych przez inspektorów pracy kontroli stwierdził, że jeśli chodzi o budownictwo, najczęściej do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców dochodziło u małych pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników. Ogółem zaś w zakładach branży budowlanej w 2010 r. różnego rodzaju naruszenia prawa stwierdzono w 55 proc. podmiotów poddanych kontroli, w 2009 r. – w 56 proc., w 2008 r. – w 25 proc. podmiotów, przy czym nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców ujawniono w co siódmym kontrolowanym podmiocie - w 14 proc. ,w 2009 r. – w 16 proc., w 2008 r. – 9 proc.

Wypadki w budownictwie
Autor: PIP

Wypadki w branży budowlanej, do których doszło w roku ubiegłym, stanowiły blisko 30 proc. wszystkich wypadków, łącznie z komunikacyjnymi. Podkreślił, że wypadki w budownictwie najczęściej są efektem całkowitego braku kontroli pracownika nad swoim ciałem lub przedmiotem czy urządzeniem, z którego korzysta. Są to różnego rodzaju upadki, np. z wysokości. W 2008 r. stanowiły one 46 proc. wszystkich wypadków, jakie wydarzyły się na budowach, natomiast w 2010 r.- 39 proc. Wpłynęły na to m.in. kampanie prewencyjne prowadzone przez PIP, mające na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Generalnie, na budowach najrzadziej dochodzi do wypadków wśród pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Jeżeli chodzi o wpływ stażu pracy na ilość wypadków, którym ulegają pracownicy budowlani, to najwięcej, bo w granicach 10 proc., wydarza się ich w pierwszym roku pracy.

Liczba wypadków w budownictwie
Autor: PIP

Mówiąc o wynikach kontroli i stanie bhp na budowach realizowanych w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, koordynator ds. EURO w Państwowej Inspekcji Pracy Waldemar Spólnicki przytoczył różne dane, z których wynika m.in., że w ub.r. na 75 inwestycjach inspekcja pracy przeprowadziła 175 kontroli u 138 pracodawców oraz 245 wizytacji. Natomiast w ciągu czterech miesięcy br. inspektorzy pracy podczas 87 kontroli byli u 84 pracodawców. Najczęściej stwierdzane przez PIP nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego posadowienia i zmontowania rusztowań, niewłaściwego zabezpieczenia pracy na wysokości, niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, prowadzenia robót budowlanych bez instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, bądź niezgodnie z tą instrukcją. Tylko w br., do końca kwietnia, inspektorzy pracy wydali 444 decyzje, w tym 309 ustnych wykonanych w trakcie kontroli. W tej liczbie 43 decyzje wstrzymywały prace stwarzające bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia wykonujących je pracowników, zaś 23 dotyczyły skierowania do innych prac 45 pracowników zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnosząc się do problemu największych zagrożeń występujących w małych zakładach budowlanych dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy powiedział, że zjawisko to dotyczy także innych małych zakładów w zakresie różnego rodzaju prowadzonej działalności. W sposób daleko idący naruszają one przepisy bhp i prawa pracy. PIP dociera do tych zakładów nie tylko poprzez zwiększenie liczby kontroli, ale także ukierunkowaną działalność prewencyjną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej