PIP wspólnie z GUNB

2010-07-07 16:43
PIP wspólnie z GUNB
Autor: PIP Umowę podpisują (od lewej): Tadeusz Zając i Robert Dziwiński

Główny inspektor pracy - Tadeusz Zając i główny inspektor nadzoru budowlanego - Robert Dziwiński, podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania kierowanych przez siebie urzędów. Jego celem jest likwidacja zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru budowlanego obejmie przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia i zdrowia pracowników, osób fizycznych świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą przed zagrożeniami występującymi podczas prac związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Współpraca służyć będzie również przeciwdziałaniu katastrofom budowlanym.

Planowane jest prowadzanie wspólnych kontroli w obiektach budowlanych oraz na terenach budów, wzajemne informowanie się o stwierdzonych zagrożeniach, zaistniałych katastrofach budowlanych i współudział przy ich badaniu. Przedstawiciele obu urzędów będą konsultować projekty aktów prawnych dotyczących budownictwa oraz przekazywać sobie opracowania i oceny dotyczące stanu warunków pracy w tej sekcji gospodarki. Ponadto przewidywane jest wspieranie inicjatyw i upowszechnianie osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także doskonalenie metod i form działalności kontrolnej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników obu urzędów poprzez wzajemne uczestnictwo w kursach szkoleniowych i konferencjach.

Robert Dziwiński, główny inspektor nadzoru budowlanego, przypomniał, że poprzednie porozumienie o współpracy obu partnerskich urzędów zostało podpisane 15 lat temu. Przez ten czas znacząco zmienił się stan prawny, stąd konieczność aktualizacji dokumentu. Z kolei Tadeusz Zając, główny inspektor pracy, podkreślił, że realizacja postanowień porozumienia powinna zwiększyć skuteczność działań kontrolno-nadzorczych i profilaktycznych w budownictwie obu wyspecjalizowanych organów.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej