PIP wspólnie z GUNB

2010-07-07 16:43
PIP wspólnie z GUNB
Autor: PIP Umowę podpisują (od lewej): Tadeusz Zając i Robert Dziwiński

Główny inspektor pracy - Tadeusz Zając i główny inspektor nadzoru budowlanego - Robert Dziwiński, podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania kierowanych przez siebie urzędów. Jego celem jest likwidacja zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru budowlanego obejmie przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia i zdrowia pracowników, osób fizycznych świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą przed zagrożeniami występującymi podczas prac związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Współpraca służyć będzie również przeciwdziałaniu katastrofom budowlanym.

Planowane jest prowadzanie wspólnych kontroli w obiektach budowlanych oraz na terenach budów, wzajemne informowanie się o stwierdzonych zagrożeniach, zaistniałych katastrofach budowlanych i współudział przy ich badaniu. Przedstawiciele obu urzędów będą konsultować projekty aktów prawnych dotyczących budownictwa oraz przekazywać sobie opracowania i oceny dotyczące stanu warunków pracy w tej sekcji gospodarki. Ponadto przewidywane jest wspieranie inicjatyw i upowszechnianie osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także doskonalenie metod i form działalności kontrolnej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników obu urzędów poprzez wzajemne uczestnictwo w kursach szkoleniowych i konferencjach.

Robert Dziwiński, główny inspektor nadzoru budowlanego, przypomniał, że poprzednie porozumienie o współpracy obu partnerskich urzędów zostało podpisane 15 lat temu. Przez ten czas znacząco zmienił się stan prawny, stąd konieczność aktualizacji dokumentu. Z kolei Tadeusz Zając, główny inspektor pracy, podkreślił, że realizacja postanowień porozumienia powinna zwiększyć skuteczność działań kontrolno-nadzorczych i profilaktycznych w budownictwie obu wyspecjalizowanych organów.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej