PIIB po zjeździe sprawozdawczym

2015-07-01 17:46
Zjazd Sprawozdawczy PIIB 2015
Autor: PIIB

Czas szybko mija, czego dowodem jest już XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, który podsumował kolejny rok działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. A już wkrótce odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd PIIB. W jakiej kwestii nie było porozumienia?

Na otwarciu zjazdu sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie zabrakło chyba przedstawicieli żadnej z organizacji czy instytucji naukowej związanej z budownictwem, byli też przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To również potwierdza, jak szerokie spektrum współpracy zakreśliła PIIB w swoich działaniach.

– Spotykamy się by podsumować rok 2014, zastanowić się co poprawić, jakie inicjatywy podjąć, a co pozostawić bez zmian – przywitał delegatów na zjazd Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podkreślił również, że nie jest łatwy dla funkcjonowania izby, zarówno ze względu na ogólną sytuację polityczno-gospodarczą, jak i proces legislacji ściśle z nią związany. Prezes wspomniał o pracach na Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, zmianach w Prawie budowlanym i koniecznych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Andrzej Dobrucki zasygnalizował również, że należy spodziewać się negatywnych konsekwencji wejścia w życie przepisów ustawy deregulacyjnej, które tylko potwierdzą zgłaszane podczas procesu legislacyjnego zastrzeżenia i potencjalne skutki. Przypomniał, że organy statutowe Izby są na świeczniku, muszą działać bez zarzutu i być wzorem dla wszystkich członków. Prezes PIIB zauważył, że odmładza się wiek członków Izby, ale zbyt mało młodych inżynierów budownictwa udziela się w pracach organizacji i to należy zmienić.
– Samorząd zawodowy to my, a nie jacyś oni. Od tego, jak my będziemy angażować się w sprawy dotyczące naszej profesji i naszego samorządu zawodowego, zależeć będzie w dużej mierze, jak będziemy postrzegani przez społeczeństwo oraz jakim autorytetem będziemy się cieszyć – powiedział na koniec swojego wystąpienia Andrzej R. Dobrucki.

Podczas dwudniowych obrad XIV Krajowego Zjazdu PIIB przedstawiono sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności i podsumowano funkcjonowanie izby w roku 2014. Wszystkie sprawozdania zostały większością głosów przyjęte. Delegaci ocenili również kilka ofert nieruchomości, gdzie ma zostać przeniesiona główna siedziba PIIB. Zjazd zaakceptował budżet na rop  2016. Podczas drugiego dnia najbardziej gorącym tematem okazał się projekt zmian w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kontrowersje wśród delegatów wzbudziły zapisy o zakazie łączenia działalności w tym samym organie w okręgowej izbie oraz krajowej, a także sposobu rozporządzania majątkiem okręgowej izby w przypadku jej ewentualnego rozwiązania lub likwidacji. Proponowane zmiany w statucie nie zdobyły aprobaty, zdecydowano o ponownym przedyskutowaniu dokumentu na Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB, który zaplanowano na 20 sierpnia 2015.
„Dostało” się projektowi Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, gdyż uczestnicy obrad podjęli uchwałę, że XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB negatywnie ocenia tekst kodeksu budowlanego przekazanego do konsultacji społecznych, zaś szczegółowe uwagi do projektu opracuje Krajowa Rada PIIB.

Na koniec podsumujmy też PIIB w liczbach. Na koniec grudnia 2014 organizacja liczyła 115 260 członków. W tym roku będzie ich o kilka tysięcy więcej, sądząc po liczbie osób, które zdają egzaminy na uprawnienia budowlane.  Zwiększa się też liczba kobiet – w ogólnej liczbie członków jest ich 12%. Odkąd PIIB odpowiada za egzaminy na uprawnienia budowlane (czyli od 2003 roku) zdało je 46 993 inżynierów budownictwa. osoby, z czego do Izby przystąpiło 92%.
Spośród 16 okręgowych izb najliczniejsza jest mazowiecka (17 008 członków na koniec roku 2014), potem śląska (12 7871), małopolska (10 895) i dolnośląska (10 002). Z kolei najmniej członków mają izby opolska (2642), lubuska (2739).
Ciekawe są też statystyki w odniesieniu do specjalności, które reprezentują członkowie PIIB. Najwięcej inżynierów reprezentuje budownictwo ogólne (53,4%), na kolejnych miejscach są instalacje sanitarne (19%) i  budownictwo elektryczne (prawie 15%). Specjalnościami w budownictwie drogowym legitymuje się trochę ponad 7% członków. Pozostałe specjalności oscylują poniżej 2%.
W ostatnich latach PIIB bardzo wzmogła swoją działalność doszkalającą. Ze szkoleń oferowanych przez Izbę skorzystało już prawie 32 000 inżynierów, natomiast ze szkoleń e-learningowych skorzystało 14 600 osób.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej