Pierwszy projekt z Programu Rozwój Polski Wschodniej - zrealizowany

2009-11-09 10:06

W siedzibie Zambrowskiego Parku Przemysłowego odbyła się uroczystość oficjalnego zakończenia realizacji projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie" w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W spotkaniu, które odbyło się 4 listopada br., uczestniczył wiceminister Krzysztof Hetman.

- Wynikiem projektu jest kompleksowe przygotowanie pod inwestycje terenu produkcyjnego o powierzchni ok. 32,73 ha położonego w południowej części miasta Zambrów - Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Miasta Zambrów omówił przebieg prac nad realizacją inwestycji.

Na podlaski projekt, którego beneficjentem jest Miasto Zambrów, składają się: wykonanie dróg, wykonanie parkingów i chodników, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, wykonanie pasów zieleni, sieć oświetlenia drogowego.

Projekt przyczyni się do:

  • stworzenia przedsiębiorcom możliwości utworzenia kompleksu zakładów produkcyjnych i usługowych położonych na zwartym obszarze 19,01 ha;
  • zapewnienia terenom inwestycyjnym o powierzchni 28,92 ha warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostęp do infrastruktury technicznej i drogowej;
  • pozyskania co najmniej dwóch firm, których działalność oparta jest na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje;
  • stworzenia ok. 300 nowych miejsc pracy w mieście.

Burmistrz nadmienił także, że w całym okresie realizacji projektu samorząd czynił wiele starań i zabiegów w celu pozyskania inwestorów.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 14 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 9 mln zł.

Udział w spotkaniu wzięli również Maciej Żywno - wojewoda podlaski, Jacek Piorunek – wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Dariusz Szewczyk – zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Rozwoju Polski Wschodniej zakłada realizacje projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Tu finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

W ramach Programu, 29 października 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej (wartość przedsięwzięcia wynosi 68,36 mln zł) oraz projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (wartość przedsięwzięcia uczelni wynosi 65,47 mln zł, wartość dofinansowania 63,15 mln zł).

Na Podlasiu zrealizowano pierwszy projekt z Programu Rozwój Polski Wschodniej
Autor: Urząd Miasta Zambrów
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej