Owodnica Rzeszowa - coraz bliżej

2009-11-17 14:55

Rzeszowski oddział GDDKiA otworzył 10 listopada 2009 r. oferty cenowe w przetargu na budowę prawie 7-km odcinka autostrady A4, od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód (część północnej obwodnicy Rzeszowa).

Do złożenia ofert GDDKiA zaprosiła 10 firm reprezentujących m.in. Polskę, Czechy, Portugalię i Hiszpanię. Oferty złożyły wszystkie zaproszone firmy i konsorcja. Najtańsza wynosi 391,9 mln zł i została złożona przez konsorcjum pod kierunkiem Przedsiębiorstwa Robót Mostowych "Mosty–Łódź" SA, zaś najdroższa opiewała na kwotę 684,1 mln zł. Kosztorys GDDKiA sięgał 420 mln zł.

Kolejnym krokiem będzie ocena złożonych wniosków oraz wybranie przez GDDKiA najkorzystniejszej oferty. Następnie postępowanie przetargowe zostanie poddane kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po sprawdzeniu i stwierdzeniu braku nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Inwestycja obejmie budowę autostrady oraz wszystkich niezbędnych obiektów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem drogi. Przekrój poprzeczny A4 na tym odcinku to dwie jezdnie wyposażone w dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Powstaną tu dwa bezkolizyjne węzły autostradowe ("Rzeszów Centralny" i "Rzeszów Wschód") a także dwupoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi, koleją, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci obiektów inżynierskich (trzy wiadukty drogowe, dwa wiadukty autostradowe, trzy mosty autostradowe). Wykonawca będzie odpowiedzialny również za budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, ogrodzenia dla zwierząt) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne). Termin realizacji to 18 miesięcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej