Opłata za śmieci w Warszawie nie większa niż 150 zł miesięcznie. Nowe przepisy!

2021-08-27 10:13
Opłaty za śmieci Warszawa 2021
Autor: Getty Images Opłaty za śmieci wreszcie uregulowane. Został przyjęty górny próg opłat za śmieci - 150 zł/miesięcznie

Opłaty za śmieci w Warszawie od kwietnia 2021 były naliczane według ilości zużytej wody, co generowało horrendalne stawki. Rekordziści płacili za śmieci 300-500 zł miesięcznie. Prezydent Andrzej Duda 21 sierpnia 2021 podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza m.in. maksymalną stawkę opłaty za śmieci, a jest to ok. 150 zł.

Spis treści

  1. Jak wyglądają opłaty za śmieci w Warszawie?
  2. Ile warszawiacy płacą za śmieci?
  3. Maksymalna opłata za śmieci – nowela podpisana przez  prezydenta
  4. Co jeszcze w nowej ustawie śmieciowej?
  5. Od kiedy obowiązuje maksymalna opłata za śmieci?
  6. Dlaczego musimy płacić coraz więcej za wywóz śmieci?
  7. Rozbudowa spalarni śmieci na warszawskim Targówku

Jak wyglądają opłaty za śmieci w Warszawie?

Przypomnijmy, że od kwietnia 2021 r. w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy Warszawy płacą za śmieci według zużycia wody: 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy). W opłacie za odpady uwzględniana jest ilość zużytej wody technicznej, np. używanej do mycia klatek schodowych.

Podwyżki za śmieci. Co na to warszawiacy?

Ile warszawiacy płacą za śmieci?

Podstawą miesięcznej opłaty jest średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy, z ostatniego roku. Dla wielu gospodarstw domowych oznaczało to duże podwyżki opłat za śmieci. Jak obliczył ratusz, przy średnim zużyciu wody 2,5 m³ na osobę, opłata za śmieci czteroosobowej rodziny to 130 zł miesięcznie. Dla porównania, wcześniejsze opłaty za śmieci wynosiły 65 zł od mieszkania i 94 zł w przypadku domu jednorodzinnego.

Są to stawki uśrednione, co nie oznacza, że wyniosły tyle dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Są też rodziny, których rachunki za śmieci sięgnęły nawet kilkuset złotych (200-500 zł). Warto pamiętać, że byle awaria spłuczki, nieszczelność baterii, o której użytkownik często długo nie wiedział, generowały straty wody, co nabijało rachunek za śmieci.

Maksymalna opłata za śmieci – nowela podpisana przez  prezydenta

Nowela tzw. ustawy śmieciowej przewiduje, że w gminach, które stosują metodę naliczania opłaty za odpady od zużycia wody, opłata ta nie będzie wyższa niż ok. 150 zł, tj. 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Co jeszcze w nowej ustawie śmieciowej?

Nowela zakłada też, że gminy fakultatywnie będą mogły pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych pobranych od mieszkańców. Nowe przepisy dają Ministrowi Klimatu i Środowiska możliwość wydawania indywidualnych decyzji dla gmin w sprawie odstępstwa od 5-pojemnikowej zbiórki odpadów. Resort zapewnił, że będzie z tego korzystał jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Chodzi o to, żeby nie zaburzyć systemu selektywnej zbiórki odpadów opartej na różne frakcje.

Ustawa przewiduje również zwiększenie stawek opłat za odpady powstające w nieruchomościach niezamieszkałych. Gminy wskazywały, że obecne stawki są za niskie, przez co mieszkańcy muszą się dorzucać bardziej do systemu. Nowelizacja zawiera także przepisy mające zapewnić, że gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Nowe przepisy wydłużają ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Od kiedy obowiązuje maksymalna opłata za śmieci?

Ustawa w części wchodzi w życie po upływie 1 dnia i 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzające pułap w opłatach za śmieci wejdą w życie od 1 stycznia 2022.

Ważne

1m³ to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się na około 20 pryszniców czy 25 prań w pralce. W Warszawie średnie miesięczne zużycie wody wynosi 4m³ na osobę, według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Dlaczego musimy płacić coraz więcej za wywóz śmieci?

W Polsce producenci opakowań praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Wzrósł też napływ odpadów z zagranicy. Producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż skupować te produkowane w kraju.

Na rynku jest za mało instalacji do zagospodarowania odpadów, ograniczona liczba firm, dyktuje ceny samorządom. Firmy zaś windują ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, bo rząd narzucił im restrykcyjne wymogi oraz podniósł płacę minimalną. Rosną opłaty za prąd i gaz oraz ceny paliwa, z których korzystają przedsiębiorcy.

Wszystko to odbija się na mieszkańcach, którzy muszą płacić coraz więcej za odbiór śmieci. W 2016 roku Warszawa wydawała na odpady prawie 325 mln zł, a w 2020 było to ponad 1 miliard 260 mln zł (ponad 3,5 razy więcej). Miasto podkreśla, że nie zarabia na śmieciach, a wszystkie środki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Opłaty za śmieci Warszawa 2021
Autor: UM Warszawa Link: Kliknij i powiększ
NIK o działaniach na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych

Niewielkie są szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych zarówno Ministra Klimatu, jak i Ministra Rozwoju nie daje nadziei na rychłe ich zakończenie. Dodatkowo resorty nie mają pełnej wiedzy o problemie, gdyż system raportowania danych nie pozwala na ustalenie ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania pełnego i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania. Zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym brakuje akcji informacyjnej, ukierunkowanej stricte na zapobieganie powstawaniu odpadów.

Działania Ministra Klimatu, a poprzednio Ministra Środowiska, jako organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki związanej z gospodarką odpadami na obszarze kraju, jak również pozostałych organów administracji publicznej objętych kontrolą, były niewystarczające dla ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich prawidłowego zagospodarowania. Ponadto zaawansowanie prac koncepcyjnych i legislacyjnych zarówno Ministra Klimatu, jak i Ministra Rozwoju nie daje nadziei na szybkie wdrożenie w Polsce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ministerstwo Klimatu nie dysponuje rzetelnymi danymi dotyczącymi zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Z analizy NIK wynika, że problemy są znacznie większe niż wskazują na to dostępne dane sprawozdawcze.

Rozbudowa spalarni śmieci na warszawskim Targówku

Warszawa, aby zatrzymać rosnące ceny, ma plan uniezależnienia się od zewnętrznych firm, które zajmują się termiczną utylizacją śmieci. Z końcem grudnia 2020 władze stolicy podpisały umowę na rozbudowę spalarni śmieci na warszawskim Targówku. Ma to być największa i najnowocześniejsza spalarnia śmieci w Polsce. Dzięki spalarni śmieci na Targówku 30% warszawskich odpadów będzie unieszkodliwiana w ekologiczny sposób. Dodatkowo nowa instalacja ma zasilić miasto w energię cieplną i elektryczną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej