Od 1 marca 2023 będą nowe ceny ciepła systemowego. Co to oznacza dla gospodarstw domowych?

2023-02-23 14:25
nowe ceny dostaw ciepła
Autor: gettyimages Prezes URE publikuje maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia 2023

Prezes URE 23 lutego opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia 2023. Nowe ceny są maksymalnymi stawkami, jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca roku w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, czy podmioty wrażliwe. Ceny ciepła będą wyższe o 40%.

Spis treści

  1. Ceny ciepła wyższe o 40%
  2. 3 systemy wsparcia dla odbiorców ciepła

Jak czytamy na stronie URE, opublikowane ceny i stawki są maksymalnymi kwotami netto, jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Ceny ciepła wyższe o 40%

Zestawienie wartości cen i stawek opłat firm ciepłowniczych - wytwórców i dystrybutorów - ma być podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła - podkreślił URE. Zgodnie z ustawą regulator na opublikowanie tych danych miał 10 dni od wejścia w życie ustawy.

Działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 powiększone o 40%. 

3 systemy wsparcia dla odbiorców ciepła

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, przepisy stanowią, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowany jest najkorzystniejszy dla nich z trzech obowiązujących systemów wsparcia.

  1. Przewiduje, że cena wytwarzania ciepła - bez uwzględniania kosztów dystrybucji - nie może przekroczyć ustawowego pułapu 150,95 zł za GJ ciepła wytwarzanego w źródłach gazowych lub olejowych, oraz 103,82 zł za GJ ciepła z pozostałych źródeł.
  2. Ceny netto nie mogą wzrosnąć więcej niż 40% w porównaniu z cenami z 30 września 2022.
  3. Zatwierdzanie przez Prezesa URE taryf firm ciepłowniczych - będzie stosowane wtedy, gdy poziom cen z taryf nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40%.

Firmy ciepłownicze zostały zobowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami najbardziej korzystnej dla odbiorców ceny ciepła wyliczonej na podstawie jednego z trzech ww. systemów.

URE podkreśla w komunikacie, że "wszyscy odbiorcy ciepła, których rachunki ulegną obniżeniu w związku z wprowadzeniem nowych zasad, zostaną o tym poinformowani przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, jako klienci firm ciepłowniczych, muszą poinformować swoich lokatorów o nowych cenach i stawkach opłat za ciepło".

Źródło: URE, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej