O zrównoważonym rozwoju w Sali Kolumnowej Sejmu

2011-05-31 14:59
O zrównoważonym rozwoju w Sali Kolumnowej Sejmu
Autor: Barbara Kawecka-Zygadło Prezentacja Roberta Czarneckiego z firmy HanzaVia Polska

19 maja 2011 r. w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja "Budujemy eko-logicznie". Specjaliści z instytucji państwowych, naukowcy i inżynierowie budownictwa podzielili się swoimi doświadczeniami z wdrażania zasad budownictwa zrównoważonego w instytucjach i przedsiębiorstwach a producenci materiałów budowlanych przedstawili najnowsze rozwiązania, materiały i technologie oszczędzające energię i przyjazne środowisku naturalnemu.

Organizatorem konferencji było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.

Zobacz także: Zrównoważone projektowanie - potrzeba integracji oraz nowoczesnych rozwiązań

Zorganizowanie konferencji w Sejmie było możliwe dzięki wsparciu i zainteresowaniu tematyką eko-budownictwa przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Bronisława Dutki. Honorowego Patronatu konferencji udzielili: Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury, Andrzej Janusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Organizację konferencji poparł też Andrzej Kraszewski - Minister Środowiska.

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań planowanych w celu promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz pomiotów, które poprzez swoje osiągnięcia i działalność wzbogaciły i nadal wzbogacają polską eko-gospodarkę.

Celem planowanego cyklu konferencji skierowanego do całego sektora budownictwa w Polsce jest promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Budownictwo zrównoważone, czyli odpowiedzialne wobec przyszłych pokoleń i środowiska to obecnie jeden z ważniejszych tematów w gospodarce światowej. Choć w Polsce wdrażane są nowe Dyrektywy Unii Europejskiej i obowiązują już normy prawne wzorowane na normach unijnych, to zbyt wolno dochodzimy do standardów, które inne kraje zdążyły już wypracować. Mówili o tym między innymi: Paweł Kożuchowski z Laboratorium Dachów Zielonych, Dariusz Śmiechowski wypowiadający się w imieniu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dariusz Koc, Dyrektor Zrównoważonego Budownictwa w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A,.

Dariusz Koc omówił problem energochłonności polskiego sektora budowlanego. Polska ma bardzo niekorzystny i jeden najwyższych w Europie wskaźnik energochłonności produktu krajowego brutto. W połączeniu z bardzo wysokim wskaźnikiem emisyjności, starą infrastrukturą przesyłową oraz bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię budynków mieszkalnych (powyżej 300 kWh/m2/rok) jesteśmy daleko w tyle za innymi państwami europejskimi, które skutecznie wdrażają programy ograniczania energochłonności gospodarki. Paradoksalnie, czyni nas to jednak liderem, gdy chodzi o potencjał energetyczny, rozumiany jako możliwość redukcji zapotrzebowania na energię – gdyby zrealizować wszystkie postulowane działania, można by zmniejszyć zużycie energii w Polsce o 40%.

Jerzy Baryłka, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego szczególowo omówił obowiązujące w Polsce wymagania proekologiczne oraz przepisy prawa, począwszy od artykułu 5 Konstytucji RP, Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych po dokumenty: Europa 2020, Energia 2020 i Strategia Zielonego Wzrostu oraz najnowsze Dyrektywy Unii Europejskiej.

Joanna Piekutowska, Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mówiła o roli i zadaniach Inspekcji Ochrony Środowiska w procesie wykorzystywania odpadów zwracając uwagę na 10-letni program opracowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Wspomniała też o obradach w Nowym Jorku, w których uczestniczyła ostatnio (2-13 maja 2011 r.) oraz o inicjatywie "Plan działań z Marrakech", realizowanej przez United Nations Environmental Programme, której przewodniczy jeden z liderów innowacyjnosci w gospodarowaniu odpadami – Finlandia.

Jaden z ważniejszych tematów – finansowanie zielonych inwestycji poprzez wsparcie NFOŚiGW dla projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii omówił Mariusz Popiołek, główny specjalista w Departamencie Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O zrównoważonym rozwoju w Sali Kolumnowej Sejmu
Autor: Barbara Kawecka-Zygadło Otwarcie konferencji, przemawia Krzysztof Masiuk

Budownictwo zrównoważone to również jedno z większych wyzwań dla producentów materiałów budowlanych. Wiele udało się już osiągnąć, pokazane podczas konferencji materiały izolacyjne (prezentacja Henryka Kwapisza z ISOVER Saint-Gobain Construction Products Polska), energooszczedne okna (prezentacja Piotra Michalika z firmy FAKRO) czy systemy dachów zielonych (prezentacja Pawła Kożuchowskiego z Laboratoruim Dachów Zielonych) lub nowe ekologiczne nawierzchnie wodoprzepuszczalne (prezentacja Roberta Czarneckiego prezesa firmy HanzaVia Polska) pokazują, że nowoczesna technika budowlana jest obecna w Polsce i warto z niej korzystać.

Brakuje jednak edukacji w tym zakresie. W Sali Kolumnowej Sejmu również nie było zbyt wielu architektów, samorządowców, kierowników działów inwestycji obiektów użyteczności publicznej, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, inwestorów czy planistów z pionów techniczno-budowlanych firm prowadzących własne inwestycje a więc tych przedstawicieli sektora budowlanego i energetycznego, którzy w swojej codziennej pracy powinni wdrażać najnowsze proekologiczne rozwiązania.

Warto jednak podejmować wszelkie starania by kompleksowo edukować społeczeństwo w tym zakresie. Konferencji, które dotyczą zrównoważonego rozwoju i praktycznych zagadnień związanych z jego wdrażaniem może i powinno być więc jak najwięcej. Brakuje bowiem informacji dotyczących wymogów i regulacji prawnych nowoczesnego eko-projektowania, prezentacji i porównania proponowanych technologii i materiałów ekologicznych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach czy możliwości finansowania/dofinansowania inwestycji zrównoważonych.
Służyć temu będą kolejne edycje konferencji "Budujemy eko-logicznie".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej