O projektach rewitalizacyjnych dla samorządów i firm budowlanych

2007-10-17 13:07

Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli organizują 29 października 2007 r. w Łodzi międzynarodową konferencję "Projekty rewitalizacji a fundusze strukturalne UE i Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

Konferencja jest realizowana w ramach "Open days" - najważniejszego, cyklicznego wydarzenia z zakresu polityki regionalnej organizowanego przez Komitet Regionów. Instytut Nowych Technologii jest najbardziej aktywną instytucją w regionie zajmującą się nowoczesnymi rozwiązaniami, propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości i integrowaniem środowisk biznesowych.

Konferencja
"Projekty rewitalizacji
a fundusze strukturalne UE
i Partnerstwo Publiczno-Prywatne"
jest kierowana do: przedstawicieli samorządu terytorialnego, firm budowlanych i projektowych, architektów, instytucji finansowych i firm konsultingowych.
Wezmą w niej udział eksperci polscy i zagraniczni, którzy zaprezentują możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, szanse i zagrożenia związane z realizacją tego typu projektów i podzielą się doświadczeniami z realizacji projektów rewitalizacyjnych.

W programie konferencji
m.in. sesje na tematy:

 • Projekty rewitalizacyjne w latach 2007 - 2013 - aspekty prawne i ekonomiczne
 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych szansą rozwoju dla miast - SSE jako przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych
 • Perspektywy i plany zagospodarowania terenów poprzemysłowych - Łódź Fabryczna 
 • Rewitalizacja jako tworzenie projektów społecznych kulturalnych i biznesowych
 • Doświadczenia europejskie i polskie w zakresie rewitalizacji
 • Case-studies - Przykłady projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii i Holandii
 • Fundusze strukturalne jako źródło finansowania projektów rewitalizacyjnych
 • Finansowanie rewitalizacji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Możliwości finansowania rewitalizacji z funduszy unijnych w latach 2007 - 2013
 • Rola instytucji biznesowych i finansowych w projektach rewitalizacyjnych
 • Zarządzanie centrami miast (TCM- Town City Management) - skuteczne zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi (Bełchatów)

  Projekty rewitalizacyjne coraz częściej pojawiają się w strategiach rozwoju polskich miast i gmin. Dzięki ich pomyślnej realizacji, wzrasta nie tylko atrakcyjność otoczenia, w którym żyją mieszkańcy, ale poprawia się również stan środowiska naturalnego, zaś samorządy zyskują nowe tereny inwestycyjne.

 • Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej