Nowe kadry dla budownictwa pod kontrolą

2013-01-14 16:30
Porozumienie PIIB z PZPB i ZG ZZDZ
Autor: PIIB Od lewej: Andrzej Piłat (ZG ZZDZ), Andrzej Roch Dobrucki (PIIB) i Marek Michałowski ( PZPB)

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) nie poprzestaje w działaniach na rzecz poprawy kwalifikacji kadr dla budownictwa. Niedawno izba podpisała porozumienie w sprawie programów nauczania z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, a ostatnio do tej "koalicji" dołączył Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Są to kolejne organizacje, które chcą włączyć się w proces poprawiania jakości kształcenia kadr dla budownictwa, tak na poziomie uczelni technicznych jak na poziomie zawodowym o średnim. Chodzi tu przede wszystkim o to, by programy nauczania odpowiadały bieżącym potrzebom budownictwa i wprowadzały jak najwięcej się da zajęć praktycznych.

– Odpowiednie standardy kształcenia kadr dla budownictwa, zarówno na poziomie zawodowym, średnim, jak i wyższym, oznaczają dopływ wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy. A to ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki – uważa Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB.

W podpisanym porozumieniu Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zobowiązał, że programy kształcenia przyszłych pracowników branży budowlanej będą uzgadniane z PZPB i PIIB. ZG ZZDZ zadeklarował również, że wśród słuchaczy z branży budowlanej i osób, które zdobyły umiejętności zawodowe na drodze nieformalnej, będzie propagował potwierdzanie nabytych umiejętności drogą egzaminów zawodowych przed branżową komisją egzaminacyjną.

PIIB i PZPB zgodnie potwierdziły, że będą się dzielić z ZG ZZDZ swoją wiedzą o kierunkach kształcenia kadr dla budownictwa, będą uczestniczyć w weryfikacji i aktualizacji programów kształcenia. Organizacje obiecały pomoc w dobieraniu autorów i recenzentów programów nauczania z zakresu budownictwa. Zaangażują się w prace komisji egzaminacyjnej, która będzie potwierdzała umiejętności zdobyte w zawodach budowlanych.

Porozumienie podpisali: Andrzej Piłat z Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Andrzej Roch Dobrucki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Marek Michałowski z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej