NFOŚiGW pomoże zdobyć unijne środki na inwestycje w efektywność energetyczną

2017-11-21 14:43
Dotacje UE na inwestycje w efektywność energetyczną
Autor: thinkstockphotos.com

Można zwiększyć swoje szanse dla zdobycia wsparcia finansowego i przeprowadzenia z sukcesem planowanego przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) chce przeszkolić wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorców planujących instalację odnawialnych źródeł energii cieplnej. Na wsparcie takich inwestycji jest zabezpieczonych 400 mln zł.

NFOŚiGW organizuje w najbliższym czasie cztery bezpłatne szkolenia, które pomogą w składaniu wniosków o dotacje unijne.

  • Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, szkolenie w zakresie wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym zaplanowano na 27 listopada i 7 grudnia 2017.
  • Dla przedsiębiorców zainteresowanych instalacją odnawialnych źródeł energii cieplnej terminy spotkań to 30 listopada i 4 grudnia.

Podczas szkoleń zostaną omówione takie kwestie jak m.in.: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów. Dzięki zdobytej wiedzy zwiększamy swoje szanse na unijne dofinansowanie na swoje przedsięwzięcia.
Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2017.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę uzyskać pieniądze na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na to jest zarezerwowanych 300 mln zł w formie pomocy zwrotnej. Warunkiem przystąpienia do konkursu składanych wniosków jest przygotowanie projektów o minimalnej wartości 1 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania ustalany jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej do poziomu 75 proc. Szczegóły naboru wniosków >>

Natomiast w przypadku odnawialnych źródeł energii cieplnej wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Na pomoc finansową nawet w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych w formie dotacji przewidziano 100 mln zł, przy czym wartość wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Więcej o procedurach >>

Szkolenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskiej 3A.
Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja.

  • Rejestracja na „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” w terminach do 24 listopada (szkolenie 27 listopada) i do 4 grudnia (szkolenie 7 grudnia). Formularz zgłoszeniowy >>
  • Rejestracja na „ Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” trwa odpowiednio do 27 listopada i 1 grudnia 2017. Formularz zgłoszeniowy >>
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej