Narodowe Centrum Sportu dobrym początkiem

2007-10-10 18:31
Narodowe Centrum Sportu dobrym początkiem
Autor: CzeM Narodowe Centrum Sportu dobrym początkiem

Tak ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich powołanie pierwszej spółki celowej na potrzeby Euro 2012, której zadaniem będzie wybudowanie Stadionu Narodowego w Warszawie. Organizacja cieszy się, że inwestycje związane z tym przedsięwzięciem nabierają tempa, nadal jednak uważa, że przyjęty w ustawie model spółki celowej nie jest korzystny z punktu widzenia efektywności realizowanych inwestycji.

W ocenie KPP, przepisy dotyczące powoływania i działalności spółek celowych ograniczają szansę na partycypację sektora prywatnego w kosztach realizacji poszczególnych inwestycji. Specustawa wprawdzie nie wyłącza finansowania przedsięwzięć Euro 2012 na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno prywatnym, jednak mocno ogranicza szansę na wykorzystanie tej instytucji - szeroko stosowanej przy inwestycjach infrastrukturalnych w Europie Zachodniej.
Absolutnie zasadne jest, aby włączyć podmioty prywatne do jak najszerszej współpracy. Realizują one inwestycje szybciej i taniej, niż podmioty publiczne. Nowe spółki nie będą miały żadnego doświadczenia organizacyjnego ani technologicznego. Istnieje zatem obawa, że ich powołanie w praktyce wcale nie przyspieszy realizacji inwestycji, może też mieć wpływ negatywny wpływ na jakość oraz ekonomikę realizowanych zadań.

KPP jest zdania, że potrzebne jest umożliwienie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego (w zależności od zasięgu terytorialnego inwestycji - gminom, powiatom lub województwom) zakładania spółek celowych w rozumieniu przepisów specustawy. Inwestycje konieczne do sprawnego przeprowadzenia imprezy nie będą znajdować się tylko na terenie Miast Gospodarzy (np. centra pobytowo-treningowe). Ich realizacją - zgodnie z zasadą pomocniczości - powinny zajmować się właściwe gminy. Pozwoli to na większą elastyczność w zakresie tworzenia spółek celowych, co przełoży się na zaoszczędzenie czasu, którego pozostało niewiele. Poza tym, gminy mają najlepsze rozeznanie w czynnikach determinujących warunki realizacji danej inwestycji, chociażby wiadomości o rynku pracy, czy ofertach lokalnych przedsiębiorstw.

Foto: CzeM

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej