Największa elektrownia gazowa w Polsce

2009-11-04 11:18

Elektrownię gazową o mocy 800 MW planuje wybudować konsorcjum Grupy ENERGA oraz irlandzkiej spółki ESB International. Będzie to największy spośród planowanych w Polsce gazowych obiektów wytwórczych. To już druga inwestycja gazowa, do której ENERGA pozyskała partnera.

Umowa konsorcjum przewiduje zbudowanie i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii o łącznej mocy elektrycznej około 800 MW, dla którego podstawowym paliwem będzie gaz ziemny. Jednostka o wysokiej sprawności, powyżej 57%, ma powstać na terenie Polski północnej do 2015 r. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 4 mld zł. Zgodnie z zapisami umowy, do realizacji przedsięwzięcia powołana będzie spółka celowa z partnerem branżowym.

Będzie to największa pod względem mocy elektrycznej elektrownia gazowa w Polsce. Energia wyprodukowana w ciągu roku przekroczy 6 mln MWh. Energią tą można zasilić ok. 2 mln gospodarstw domowych. Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej ilość energii szacowane jest na ok. 1,2 mld Nm3. Przewidywane, nowoczesne rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko. Projektowana siłownia będzie zajmować mniej powierzchni niż tradycyjne elektrownie, a emisja CO2 będzie o 40% mniejsza w porównaniu do jednostki węglowej o takiej samej mocy i skali produkcji. Dzięki wykorzystaniu paliwa gazowego maksymalnie uproszczona zostanie logistyka w trakcie eksploatacji, obiekt tego typu nie wymaga placów do składowania paliwa oraz popiołów, co jest istotne również ze względu na wymogi środowiskowe. 

- Grupie Energa inwestycja pozwoli uruchomić nowe, niskoemisyjne źródło wytwórcze, które znacząco zwiększy własną produkcję energii, co z kolei poprawi rentowność Grupy i wpłynie na wzrost jej wartości. Natomiast lokalizacja inwestycji będzie miała korzystny wpływ na cały Krajowy System Elektroenergetyczny, gdyż poprawi jakość i pewność zasilania w ubogiej w źródła wytwórcze Polsce północnej - ocenia Marcin Szpak, prezes zarządu Energa Trading SA, która odpowiada za realizację projektu.

Projekt z irlandzką firmą jest częścią programu "Energa PROGAZ", który przewiduje zbudowanie i uruchomienie do końca roku 2015 gazowych źródeł wytwórczych energii o łącznej mocy co najmniej 600 MW. Jednak już dzisiaj wszystko wskazuje na to, że przyjęte założenia uda się znacząco przekroczyć. Program wynika z realizacji przyjętej rok temu strategii rozwoju Grupy na lata 2009-2015, która zakłada m.in. rozwój energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania.

W maju tego roku Grupa Energa, PGNiG i Grupa Lotos rozpoczęły działania zmierzające do budowy na terenie Gdańska elektrociepłowni gazowej o mocy około 200 MW, wytwarzającej parę technologiczną i energię elektryczną na potrzeby Grupy Lotos oraz energię elektryczną dla północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Realizacją programu PROGAZ zajmuje się w Grupie Energa spółka Energa Trading.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej