Największa biogazownia w Polsce

2009-09-03 10:30
Biogazownia Liszkowo
Autor: A. Dargiewicz (fot. od Kostrzewa PR) Biogazownia Liszkowo

Agrogaz, spółka inwestująca w budowę elektrociepłowni biogazowych, zbudowała pierwszą tak dużą i tego typu inwestycję w Polsce. Biogazownia (na bazie biogazu wytwarzane są energia elektryczna i ciepło) o łącznej mocy 2,1 MW została uruchomiona w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie).

Uroczystość otwarcia Biogazowni Liszkowo odbędzie się jeszcze we wrześniu. Instalacja elektrociepłowni służyć będzie do otrzymywania biogazu z odpadów pochodzenia roślinnego w celu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Biogazownia Liszkowo to pierwsza w Polsce tego typu duża inwestycja, która przyczyni się do redukcji efektu cieplarnianego oraz pozwoli na dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię, zmniejszając przy tym konieczność wykorzystania nieodnawialnych surowców energetycznych.

W Polsce odnotowuje się znaczny spadek rezerw energetycznych, a zużycie energii wciąż szybko rośnie. W ramach obowiązujących przepisów prawnych nałożony został obowiązek zakupu energii wytworzonej z Odnawialnych Źródłach Energii. Wytyczne UE wymuszają wzrost udziału bioenergii. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w UE oraz z realizacji "Polityki energetycznej Polski do roku 2025": w roku 2010 Polska powinna osiągnąć wskaźnik 7,5% udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz 5,75% udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw ciekłych. Aktualnie polska produkcja energii elektrycznej z OZE wynosi 4%, a do roku 2020 powinna wzrosnąć do poziomu 15%.

- Biogazownictwo w Polsce będzie bardzo ważnym źródłem energii, która z jednej strony zwiększy stabilność jej podaży w skali kraju, a jednocześnie ułatwi wykonanie zobowiązań wspólnotowych nakazujących redukcję emisji zanieczyszczeń. Paliwa naturalne, takie jak węgiel i ropa naftowa, eksploatowane nadal w takim tempie jak obecnie, wyczerpią się już w przyszłym stuleciu. W związku z tym istnieje potrzeba budowania kolejnych elektrowni, które zasilane będą energią odnawialną – podsumowuje Zbigniew Szymandera, wiceprezes Agrogaz Sp. z o.o.

Zastosowana technologia produkcji biogazu elektrowni w Liszkowie bazuje na rozwiązaniach firmy Schmack Biogas AG sprawdzonych już w ponad 280 lokalizacjach na terenie Niemiec, Austrii, Holandii, Japonii i Luxemburga. Schmack Biogas AG posiada certyfikaty ISO 14001 oraz 9001:2000, będące obiektywnym świadectwem jakości technologii przewidzianej do zastosowania.

Energetyka biogazowa i instalacja w Liszkowie są wielką szansą dla Polski z uwagi na narastający brak nośników energii w UE. Wytwarzany w ten sposób biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Biogazownie służyć będą bezpieczeństwu energetycznemu i samowystarczalności gmin, województw i całej Polski.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej