Najlepsi Pracodawcy 2008

2008-04-25 18:19

W tegorocznej edycji Badania - Najlepsi Pracodawcy w Polsce udział wzięły 102 firmy, reprezentujące różne branże, skale działania i regiony. Wśród najlepszych znalazło się 12 firm. Pierwsze miejsce zdobył Cisco Systems Poland, drugie - American Express, trzecie - zwycięzca dwóch poprzednich edycji BNP - Microsoft, w czołówce nie zabrakło też też przedstawicieli branzy budowlanej - na czwartym SGI Baltis i na ósmym Gant Development. Badania przeprowadziła specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firma Hewitt Associates.

Badanie "Najlepsi Pracodawcy" zorganizowane zostało w Polsce po raz trzeci. Dzięki zastosowanej metodologii oraz uwzględnieniu opinii, zarówno pracowników jak i kadry zarządzającej oraz działów personalnych, dało pełen obraz badanych firm - to jedyny w kraju konkurs, który pozwala na wskazanie pracodawcy najlepszego w opinii samych pracowników.

- "Kluczem do sukcesu Najlepszych Pracodawców i wyróżnikiem na rynku jest zapewnienie wewnętrznie spójnych praktyk zarządzania ludźmi" - przekonuje Edward Stanoch, dyrektor zarządzający Hewitt w Polsce. - "Praktyki te powinny wywodzić się ze strategii biznesowej firmy oraz z wartości, w oparciu o które organizacja chce budować swoją trwałą przewagę konkurencyjną."
- "Z roku na rok przybywa firm, które decydują się poddać najtrudniejszej ocenie: swoich własnych pracowników. Organizacje te rozumieją, że silna marka pracodawcy to znacznie więcej niż pozytywny obraz firmy w oczach potencjalnych kandydatów, ponieważ fundamentem każdej organizacji są zaangażowani pracownicy."- podsumowuje Magdalena Warzybok, menedżer Projektu BNP w Hewitt Associates.

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników trzem pierwszym firmom wręczono statuetki, a pozostałym - certyfikaty oraz prawo korzystania z tytułu Najlepszego Pracodawcy 2008.

NAJLEPSI PRACODAWCY 2008
I Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
II American Express Poland SA
III Microsoft Sp. z o.o.
IV SGI Baltis Sp. z o.o.
V M.G. CENTRUM Sp. z o.o.
VI
ex aequo
EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.
P.P.H.U POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz
VII Blue Media Sp. z o.o.
VIII
ex aequo
ADT Poland Sp. z o.o.
GANT Development SA
Grupa Pracuj Sp. z o.o.
Starcom Sp. z o.o.

- "Muszę przyznać, że z wielką satysfakcją odebrałem nagrodę "Najlepszy Pracodawca". Budowanie zaangażowania i zadowolenia pracowników jest dla nas jednym z priorytetów. Od tego zależy powodzenie każdego projektu, a przez to całej firmy. Wyniki badania potwierdziły, że przyjęty przez nas model współpracy z pracownikami przynosi pożądane rezultaty, które wpływają na wspólne osiąganie sukcesów" - powiedział Grzegorz Kawecki, wiceprezes SGI Baltis.

SGI Baltis prowadzi obecnie inwestycje budowlane w 8 miastach Polski. Zatrudnia 190 osób w działach: rozwoju, realizacji inwestycji, sprzedaży i marketingu, finansowym oraz personalnym. Oprócz standardowych świadczeń firma inicjuje i wdraża wewnętrzne programy mające na celu rozwój swoich pracowników. "Zapewniamy nowe wyzwania naszym pracownikom dbając o ich bezpieczeństwo, co jest szczególnie ważne w branży budowlanej. Zachęcamy ich także do aktywnego włączania się w działalność firmy. Wspólnie wyznaczamy indywidualne cele dla każdego pracownika" - komentuje Wojciech Sekulski, dyrektor personalny SGI Baltis.

- "Chcemy, aby GANT  Development był miejscem, w którym pracownicy mogą realizować swoje pasje i marzenia zawodowe, tak abyśmy mogli przyciągać i zatrzymywać najlepszych. Wszak to zasoby ludzkie są jednym z najcenniejszych zasobów każdej firmy, choć często nie docenianym." - dodała Luiza Berg, członek zarządu firmy GANT 

Wyniki Badania - główne trendy i spostrzeżenia
W Badaniu Najlepsi Pracodawcy w Polsce udział wzięły 102 firmy zatrudniające łącznie blisko 70 000 pracowników. Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 21 693 pracowników firm uczestniczących w badaniu, ponadto prawie 900 kwestionariuszy zostało wypełnionych przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji. Średni poziom zaangażowania pracowników firm należących do grona Najlepszych Pracodawców 2008 wyniósł 74%, natomiast średnio w Polsce 45%.

Kluczowe spostrzeżenia dotyczące polskiego rynku
Znaczny wzrost pewności pracowników na rynku pracy. Wyniki Badania wskazują na coraz mniejszą lojalność pracowników wobec swojego pracodawcy. Efekt ten wydaje się być związany z rosnącą mobilnością oraz faktem, że coraz mniej Polaków obawia się utraty pracy. Większość pracowników Najlepszych Pracodawców, podobnie jak większość pracowników pozostałych firm sądzi, że nie miałaby kłopotów ze znalezieniem innej posady. Różnica polega na tym, że pracownicy Najlepszych są w mniejszym stopniu skłonni do poszukiwania nowego pracodawcy (aż 77% z nich deklaruje, że musiałyby zaistnieć poważne powody, aby zrezygnowali z obecnej pracy, podczas gdy średnio wartość ta wynosi nieco ponad 50%). Obserwujemy więc wyraźnie większą lojalność i przywiązanie pracowników Najlepszych do swoich pracodawców. Są oni świadomi swojej wartości na rynku pracy, jednocześnie jednak cenią swoje obecne miejsce zatrudnienia i nie chcieliby go zmieniać.
Wzrost płac bez przełożenia na zwiększenie satysfakcji z wynagrodzeń i zaangażowania. Spadające bezrobocie, emigracja zarobkowa, ogromna konkurencja o specjalistów oraz niedobór pracowników w różnych sektorach stymulowały w ciągu ostatniego roku podwyżki płac. Niestety, w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego Badania, przy jednoczesnych podwyżkach wynagrodzeń średnio o 7%, udział pracowników wyrażających przekonanie, iż ich wynagrodzenie jest odpowiednią rekompensatą za wkład pracy, wzrósł zaledwie o jeden punkt procentowy, z 26% do 27%.
Najlepsi Pracodawcy - posiadacze silnych marek pracodawcy. Największa różnica w poziomie satysfakcji pomiędzy pracownikami Najlepszych Pracodawców a średnią krajową ujawniła się w obszarze związanym z reputacją organizacji. Aż 30% więcej pracowników Najlepszych Pracodawców, w porównaniu ze średnią w Polsce oceniło swoją firmę jako cieszącą się dobrą reputacją jako pracodawca (79% vs. 49%). Na kształtowanie dobrego wizerunku organizacji mają wpływ również sami pracownicy. Ci zaangażowani znacznie chętniej rekomendują innym swoją firmę jako dobrego pracodawcę, niż pozostali. Aż 77% pracowników Najlepszych Pracodawców poleciłoby bez wahania swoją firmę znajomym szukającym pracy, a 75% mając ku temu okazję opowiadałoby chętnie o zaletach swojej organizacji.

Badanie Najlepsi Pracodawcy zorganizowane zostało w Polsce po raz trzeci. Na świecie w ramach BNP od 1997 roku do dziś przebadanych zostało łącznie 2 mln pracowników w 5 000 firm z 51 krajów. Badanie to prowadzone jest przez Hewitt Associates w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Azji, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Ameryce Łacińskiej.

Więcej informacji na www.najlepsipracodawcy.pl/

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej