Ministerstwo Środowiska wydaje decyzje dla projektów do 50 mln euro

2010-07-22 14:00

Skrócenie procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów środowiskowych - teraz to Ministerstwo Środowiska (MŚ) będzie mogło wydawać decyzje dla projektów o wartości do 50 mln euro. O zmianie progu dla dużych projektów mówił 22 lipca br. podczas briefingu Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

W czerwcu tego roku zmieniono rozporządzenie nr 1083/2006. W trakcie obowiązywania starych przepisów Komisja Europejska wydała 7 decyzji o przyznaniu dofinansowania dla dużych projektów. Dla porównania Ministerstwo Środowiska wydało w tym samym czasie 378 potwierdzeń o dofinansowaniu projektów o wartości poniżej 25 mln euro.
– Oznacza to, że cały system wdrażania środków unijnych, który jest zbudowany w resorcie środowiska funkcjonuje sprawnie – podkreślał Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Obecnie artykuł 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności określa, że: w ramach programu operacyjnego lub programów operacyjnych EFRR i Fundusz Spójności mogą finansować wydatki związane z szeregiem robót, działań lub usług, których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiadają jasno określone cele i których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln euro (zwane dalej „dużym projektem”).

Biorąc pod uwagę, że w przypadku dużych projektów decyzje o dofinansowaniu wydaje Komisja Europejska, to podwyższenie progu z 25 mln euro do 50 mln euro przyczyni się do skrócenia procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to szczególnie istotne dla Polski, ponieważ projekty o charakterze strategicznym często przekraczają próg 25 mln euro.

W wyniku zmiany rozporządzenia nr 1083/2006 i podniesienia progu dla dużych projektów z 25 na 50 mln euro 22 lipca 2010 r. Ministerstwo Środowiska pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko podpisało 25 potwierdzeń o dofinansowaniu. Z rąk wiceministra Stanisława Gawłowskiego odebrało je dzisiaj 24 Beneficjentów.

Wnioskodawcy projektów dla których dzięki zmianie rozporządzenia możliwe było wydanie potwierdzeń, złożyli wnioski o płatność na łączną kwotę 92,04 mln zł, uzyskując zatwierdzenie Instytucji Wdrażających na łączną kwotę 13,7 mln zł.

Projekty, dla których dziś zostały wydane potwierdzenia o dofinansowaniu przyczynią się do budowy łącznie 1994,76 km sieci wodno-kanalizacyjnej, co jest równe długości z Warszawy do Brukseli i z powrotem.

Dzięki realizacji projektów 237 775 osób uzyska dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, to więcej niż połowa liczby urodzeń w Polsce w 2009 lub inaczej przewidywana liczba urodzeń w Polsce w 2030 r.

Sektor środowiska jest jednym z liderów wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko - w I półroczu 2010 r. poziom realizacji wydatkowania dla priorytetów I-V osiągnął poziom 202,4%, pierwsze konkursy w ramach POIiŚ zostały ogłoszone dla priorytetów środowiskowych, pierwsza decyzja Komisji Europejskiej została wydana dla projektu środowiskowego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej