Minister Gospodarki interweniuje w sprawie przemysłu w Ursusie

2011-05-11 10:48
Zagospodarowanie terenu wg. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ursusa
Autor: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ursusa

Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki RP, zaapelował do Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, o zdefiniowanie gruntów byłych ZPC Ursus jako terenów przemysłowo-usługowych. Analiza Ministerstwa Gospodarki wskazuje, że dotychczasowej zmiany funkcji na mieszkaniową dokonano z naruszeniem prawa. Zwrócono też uwagę na zasadność i koszty związane z lokalizacją kolejnej elektrociepłowni w obrębie tej samej nieruchomości.

Według analizy Ministerstwa Gospodarki Studium zagospodarowania uchwalono z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zastrzeżenia dotyczą w szczególności „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym“. Wątpliwość Ministerstwa Gospodarki wzbudził również fakt, że zgłoszone uwagi, stanowiące podstawę zmian, zostały bezkrytycznie włączone do Studium, bez ich wcześniejszego skonfrontowania z polityką planistyczną gminy, dotychczasowym przeznaczeniem gruntów oraz ich stanem prawnym.

Przeczytaj również: Miasteczko Ursus. Jakie ma szanse na powstanie?

Minister Gospodarki w swoim liście do Prezydent m.st. Warszawy podkreśla, że na terenie byłych ZPC Ursus położona jest także elektrociepłownia Energetyka Ursus, zapewniająca m.in. energię elektryczną i ogrzewanie mieszkańcom dzielnicy, a także firmom. Planiści zaprojektowali kolejną elektrociepłownię o pięćset metrów od obecnej, którą chcą zlikwidować, choć została gruntownie zmodernizowana. W związku z tym powstało pytanie o zasadność takiej inwestycji i związane z tym koszty. Ministerstwo zaznacza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie uchwalonego Studium, spowoduje naruszenie interesów ponad 100 przedsiębiorców zatrudniających blisko 2 tysiące osób.

 – Urzędnicy forsują budowę osiedla mieszkaniowego na terenach przemysłowych w ZPC Ursus bezprawnie, jak wynika z analizy Ministerstwa Gospodarki i na skażonym terenie, co wskazuje nawet ekspertyza zlecona przez Urząd Miasta. Inna ekspertyza wykonana przez Miasto udowadnia, że budowa kolejnej elektrociepłowni jest nierealna technicznie i ekonomicznie. Żeby była opłacalna musiałaby, np. grzać pełną mocą nawet latem. Liczymy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, położy wreszcie kres tym urzędniczym nonsensom –  mówi Mirosław Obarski, reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa złożyło jeszcze w październiku 2010 r. wniosek do Urzędu m.st. Warszawy o zmianę Studium Zagospodarowania Przestrzennego w części dotyczącej dawnych terenów po ZPC Ursus. Jako, że przemysł ciężki działa w tej okolicy od ponad 100 lat Stowarzyszenie oparło swój projekt na przemyśle i usługach, uwzględniając też część mieszkaniową. Stowarzyszenie czeka obecnie na decyzję Miasta, co do zagospodarowania byłych terenów pod ZPC Ursus. Do tej pory Miasto działało bez rzetelnej analizy stanu istniejącego i porozumienia działającyh na terenie przedsiębiorstw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej