Międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze – GPS Forum w Toruniu

2012-03-30 15:32
Międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarczego-GPS Forum w Toruniu
Autor: GPS Forum

W dniach 17-18 maja w Toruniu odbędzie się międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze – GPS Forum (Great Public Spaces Forum), które poświęcone jest tematyce zrównoważonego rozwoju miast, rewitalizacji, inwestycjom i partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP).

Międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze – GPS Forum

GPS Forum to możliwość do spotkania się w jednym miejscu z przedstawicielami wybranych samorządów, firm i innych podmiotów, dla których zrównoważony rozwój i rewitalizacja, to tematy coraz mocniej oddziałujące na strategię rozwoju i gospodarkę poszczególnych miast i regionów. GPS Forum jest także płaszczyzną do nawiązania kontaktów z przedstawicielami organizacji zajmujących się zagadnieniami związanymi z rewitalizacją, przestrzenią miejską, inwestycjami i partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP).

Dzięki formule, która łączy w sobie wykłady, case study, panele dyskusyjne, warsztaty i mityngi biznesowe, GPS Forum stwarza możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w obszarze finansów i inwestycji oraz współparacy sektora publicznego i prywatnego, dlatego wśród uczestników nie zabraknie inwestorów, władz samorządowych, urbanistów, architektów, czy przedstawicieli firm branżowych, środowisk naukowych i akademickich.

GPS Forum skierowane jest głównie do przedstawicieli trzech sektorów: administracji samorządowej, sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych i instytucji m.in. z krajów takich jak Polska, Ukraina, Rosja, Litwa, Bułgaria i innych.

Zakres merytoryczny wydarzenia porusza aspekty takie jak wymiar społeczny, środowiskowy, techniczny, przestrzenny i ekonomiczny rewitalizacji i miejskich inwestycji.

Zakres tematyczny GPS Forum koncentruje się przede wszystkim na:

 • rewitalizacji w miastach,
 • budowaniu i wdrażaniu partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • inwestycjach I komercjalizacji wybranych przstrzeni/obiektów miejskich,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu i budowaniu kapitału społecznego.

Najważniejsze założenia i działania podejmowane w ramach GPS Forum to:

 • pokazanie mozliwości współpracy i płaszczyzn współpracy trzech sektorów,
 • promocja i wspieranie partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i ofert między uczestnikami forum,
 • prezentacja wybranych planów dotyczących rewitalizacji w poszczególnych miastach,
 • prezentacja oferty inwestycyjnej  wybranych samorzadów z Polski i zagranicy.

GPS Forum składa się z następujących elementów:

 • wykłady i case study,
 • warsztaty i panele dyskusyjne,
 • loża biznesowa – prezentacje poszczególnych uczestników, wymiana doświadczeń i ofert,
 • fast dates –  informacyjno-handlowe spotkania przedstawicieli różnych sektorów, wymiana kontaktów,
 • plebiscyct dla samorządów i sektora biznesu.


Wykłady i case study będą prowadzone przez uznane w swojej dziedzinie autorytety z krajów takich jak Polska, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada.

Partnerami merytorycznymi GPS Forum są m.in.: Instytut Rozwoju Miast, Fundacja Sendzimira, INTBAU  –  Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki pod Patronatem Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii, Polska Izba Urbanistów (przyznająca punkty urbanistom za udział w GPS Forum) oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. 

Inauguracyjna, wiosenna edycja GPS Forum, odbędzie się w Toruniu, we wnętrzach Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Współorganizatorami forum są Urząd Miasta Torunia oraz URZĄD mARSZAŁKOWSKI wOJEWÓDZTWA kUJAWSKO-pOMORSKIEGO, a Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski, objął wydarzenie honorowym patronatem.

Data: 17-18 maja 2012
Lokalizacja: Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
Liczba miejsc ograniczona

Organizatorzy zachęcają do przybycia do Torunia w dniu poprzedzającym oficjalną inaugurację GPS Forum, tj. w środę 16 maja i skorzystania z zaproszenia Urzędu Miasta Torunia do wzięcia udziału w wycieczce studyjnej po Toruniu.

Więcej informacji o GPS Forum, plebiscycie i zasadach uczestnictwa:
 forum@gps4um.com lub na http://www.gps4um.com/

Międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarczego-GPS Forum w Toruniu
Autor: GPS Forum

Kontakt:
Dorota Fidziukiewicz
Koordynator ds. PR i Współpracy z Zagranicą
tel. +48 533366616
e-mail: dfidziukiewicz@agico.org

Forum inwestycyjno-gospodarcze GPS Forum
Autor: GPS Forum
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej