Małe elektrownie wodne – nie wszędzie możliwe

2009-10-23 12:08
Elektrownia Wodna Janowice
Autor: Mostostal Warszawa SA

Małe elektrownie wodne mogą być lokalizowane jedynie na dotychczas istniejących piętrzeniach - to konkluzja spotkania zorganizowanego przez ministra Macieja Nowickiego w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów budową tych obiektów na Dunajcu.

W spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Środowiska wzięli udział prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dr inż. Jerzy Grela oraz generalny dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

- Małe elektrownie wodne ze względu na swój stosunkowo niski (w porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej) potencjał energetyczny przy jednoczesnych znacznych szkodach środowiskowych takich inwestycji, nie powinny powstawać wszędzie. Ich lokalizacja powinna uwzględniać wyłącznie istniejące już w tej chwili piętrzenia na rzekach. Aby to zagwarantować, potrzebne są takie zmiany w prawie, które w sposób transparentny i jasny dla potencjalnych inwestorów zagwarantują realizację tej strategii, która opiera się i na konstytucyjnej zasadzie działania w duchu zrównoważonego rozwoju i jest zgodna z Polityką Ekologiczną Państwa - stanowisko resortu odnośnie małych elektrowni na rzekach podczas spotkania przedstawił minister Maciej Nowicki.

Pod nadzorem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotowany zostanie w ciągu miesiąca plan działań, który umożliwi zmiany w prawie regulującym powstawanie małych elektrowni wodnych na rzekach w Polsce. Zmiany w prawie mają zagwarantować istnienie transparentnego systemu obowiązującego w całym kraju. Jednocześnie wydane dotychczas dla takich inwestycji decyzje środowiskowe zostaną poddane audytowi, szczególnie pod kątem uwzględniania oddziaływania skumulowanego inwestycji (jeśli znajdują się blisko siebie). Uzgodniono także konieczność opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dorzecza Dunajca.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej