Lepsze czasy dla architektów?

2007-05-22 18:14

Branża architektoniczna w Polsce przeżywa kryzys. To może się jednak zmienić. W kraju powstaje coraz więcej mieszkań, zwiększają się też wydatki na infrastrukturę. Wzrastająca konkurencja firm świadczących usługi architektoniczne powoduje, iż architekci proponują coraz niższe stawki za swoje usługi. Fakt ten stwarza korzystną sytuację dla strony zamawiającej i większe zainteresowanie usługami.

Na stołecznym rynku działa wiele firm spoza Warszawy, co oznacza, że mogą pozwolić sobie na obniżanie cen dzięki ponoszeniu mniejszych kosztów utrzymania pracowni. Sytuacja branży architektonicznej powinna się zatem poprawiać. Znakiem tego może być ogłoszony 11 sierpnia przetarg. Konkurs, którego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przeprowadza w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Naczelnego Architekta Miasta. Oprócz przygotowania projektu budynku w zamówieniu przewiduje się dodatkowo opracowanie założeń zagospodarowania placu miejskiego i parku przylegających do działki.

Zachętą do składania projektów mają być nagrody pieniężne nie tylko dla samego zwycięzcy konkursu. Może na nie liczyć kilka najlepszych projektów. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny prac dokonanej przez sąd konkursowy. Pierwsza nagroda w wysokości 160 tys. zł będzie przyznana uczestnikowi konkursu, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druga i trzecia też jest zachęcająca i wynosi odpowiednio 120 tys. i 100 tys. zł. Organizatorzy zadbali również o pozostałych uczestników. Kwoty pieniężne w wysokości 80 tys. zł przewidziane są dla wyróżnionych przez sąd konkursowy. Aby jednak wszystkie nagrody zostały przyznane wymagany jest wysoki poziom prac, spełniających kryteria zamówienia. Termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 29 września 2006 roku.

Konkurs ogłaszany jest już po raz drugi.  Przyczyną unieważnienia poprzedniego były ekspertyzy ze strony UKiE, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Gospodarki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej