Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - czyli uwaga na buble!

2010-06-30 16:29

Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) to ogólnodostępna "czarna lista" materiałów budowlanych. Gromadzone w niej są dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych, podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym (charakterystyczna literka "B" w kształcie kwadratu), ale niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) może w każdym czasie podawać do publicznej wiadomości informacje zawarte w tym wykazie.

W KWZWB znajdują się takie informacje, jak m.in. dane umożliwiające identyfikację zakwestionowanego materiału budowlanego, informacje o rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu, środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do tego wyrobu itp. A co najważniejsze: informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować zakwestionowany materiał budowlany, wraz z określeniem tych zagrożeń.

Zobacz koniecznie: Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Wpisów do KWZWB dokonuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w przypadku wydania sprzedawcy lub producentowi nakazu wycofania wyrobu lub jego partii z obrotu albo zakazu handlu. 
GINB ma też kompetencje do usuwania wpisów z KWZWB. Czyni to na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub z urzędu, jednak nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje nakazujące sprzedawcy lub producentowi wycofanie wyrobu lub jego partii z obrotu albo zakazujące handlu stały się ostateczne. Możliwość wykreślenia z wykazu istnieje jednak tylko w dwóch przypadkach – gdy producent udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, albo gdy zostałyby usunięte niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie. Do uruchomienia tego wykazu potrzebne jest jednak wydanie rozporządzenia ministra infrastruktury.

Na analogicznych zasadach działała przy prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ogólnodostępna "czarna lista" wyrobów budowlanych, które powinny być oznaczane CE.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej