Krajowa "siódemka" (Radom - granica Mazowsza) do przebudowy

2010-10-15 13:16
Krajowa siódemka (Radom - granica Mazowsza) do przebudowy
Autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności na rozbudowę 22 km krajowej "siódemki" do parametrów drogi ekspresowej wydał 15 października 2010 Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych może przystąpić do prac. Projektowana trasa przebiega przez trzy gminy powiatu szydłowieckiego – Orońsko, Jastrząb oraz Szydłowiec. Termin zakończenia robót planowany jest na listopad 2013 r. Planowany koszt robót wynosi ok. 743 mln zł brutto.

Ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzedziło przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym konsultacji społecznych. 

Zgodnie z decyzją środowiskową wydaną 27 maja 2008 r. przez wojewodę mazowieckiego, w projekcie uwzględniono środki ograniczające oddziaływanie inwestycji na środowisko. Na terenach zabudowanych, wzdłuż całej długości trasy, przewidziano ekrany akustyczne i zieleń mające pełnić funkcję ochronną przed nadmiernym hałasem. W celu ograniczenia negatywnego wpływu drogi ekspresowej na otoczenie, na odcinku przejścia przez miasto Szydłowiec, trasa dodatkowo poprowadzona zostanie w głębokim – 6m wykopie.

Projekt budowy trasy ekspresowej S7 uwzględnia także budowę wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt, mostów oraz kładek dla pieszych. Dojazd do działek sąsiadujących z trasą będzie możliwy dzięki drogom serwisowym, biegnącym równolegle do S7. Umożliwią one także rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, co zwiększy bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Propozycje mieszkańców: przebieg trasy uległ zmianie

W projekcie trasy uwzględniono możliwe do zrealizowania propozycje mieszkańców miejscowości w pobliżu przebudowywanej drogi.
- Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania spełniają oczekiwania. Ten projekt dowodzi, że inwestycje mogą być realizowane z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców – powiedział wojewoda.

W wyniku konsultacji społecznych w rejonie miejscowości Krogulczy Suchej w gminie Orońsko uległ zmianie przebieg trasy, co pozwoliło uniknąć wyburzeń w tym rejonie. Droga ominie także miejscowość Dobrut. Na wniosek jego mieszkańców istniejąca droga powiatowa zostanie poprowadzona przejazdem pod trasą ekspresową. Takie rozwiązanie pozwoliło na odsunięcie trasy od zabudowań mieszkalnych oraz ułatwi w przyszłości przepędzanie zwierząt gospodarczych. Na prośbę mieszkańców Świerczka, w pobliżu węzła Szydłowiec Południe, zaprojektowano dodatkowy przejazd gospodarczy, umożliwiający dojazd do pól znajdujących się po drugiej stronie trasy ekspresowej. Projekt drogi przychyla się także do starań mieszkańców miejscowości Barak i Wola Korzeniowa – w tym rejonie zbudowana zostanie dodatkowa kładka dla pieszych. W wyniku konsultacji społecznych dla mieszkańców Szydłowca zaprojektowane zostały: park przy ul. Kolejowej i skwer przy ul. Jastrzębskiej. Tereny te wraz z elementami małej architektury zostaną po oddaniu drogi do użytkowania przekazane na własność miastu Szydłowiec.

Cztery MOP-y

Na odcinku przebudowywanej trasy powstaną cztery miejsca obsługi podróżnych, czyli tak zwane MOP-y. Pierwsze dwa zostały przewidziane pomiędzy Orońskiem a Dobrutem. Nie będzie między nimi połączenia – każdy przeznaczony jest do obsługi wyłącznie jednego kierunku drogi ekspresowej. Druga para MOP-ów powstanie około kilometra za węzłem drogowym Szydłowiec Południe. Powstaną tu stacje benzynowe, toalety oraz miejsca do odpoczynku. Na teren MOP-ów nie będzie można wjechać z poziomu dróg lokalnych oraz serwisowych.

Trzy węzły drogowe do budowy

Projekt przebudowy krajowej „siódemki” zakłada budowę trzech węzłów drogowych, które będą stanowić jedyne miejsca dostępności do drogi krajowej S7. Zapewnią one połączenia we wszystkich kierunkach, umożliwią zawracanie pojazdów na drodze ekspresowej oraz pozwolą w sposób bezkolizyjny bezpiecznie włączać się do ruchu.

  • węzeł o nazwie Szydłowiec Północ znajduje się w okolicy m. Chustki - przebudowana droga gminna zostanie poprowadzona wiaduktem nad trasą drogi krajowej numer 7. W przyszłości można będzie ją poprowadzić po wschodniej stronie „siódemki”, co pozwoli stworzyć dogodne połączenie komunikacyjne dla miejscowości i gminy Jastrząb.
  • węzeł Szydłowiec Centrum – powstanie na przecięciu drogi ekspresowej z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 727. Zostanie ona poprowadzona wiaduktem nad drogą ekspresową. Ten fragment drogi wojewódzkiej ma w przyszłości stanowić element północnej obwodnicy Szydłowca, przenoszącej ruch z relacji Przysucha – Wierzbica, który obecnie odbywa się przez centrum miasta. Dodatkowo, za węzłem Szydłowiec zaprojektowane zostały trzy wiadukty. Pierwszy z nich zlokalizowano w ciągu ulicy Jastrzębskiej. Na tym odcinku, „siódemka” poprowadzona zostanie w głębokim wykopie (ok. 6 m głębokości). Dodatkowo budynki osłonione będą przeźroczystymi ekranami akustycznymi, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed hałasem. W związku z przewidywanym w przyszłości przeniesieniem ruchu na nowy przebieg drogi wojewódzkiej numer 727, ulica Jastrzębska może stać się deptakiem. W podobny sposób rozwiązano przejazd nad drogą ekspresową przy ulicy Kolejowej. Tu również zaprojektowano wiadukt, chodniki i zieleń z oczkami wodnymi. Ponadto, około 800 metrów za ulicą Kolejową, zmodernizowany zostanie istniejący przejazd gospodarczy – jego przebudowa umożliwi ruch pojazdów dostawczych i maszyn rolniczych. W miejscu włączenia ulicy Kościuszki w istniejącą obwodnicę zaprojektowano kolejny wiadukt – projektowana trasa odbiega na tym odcinku o ok. 50 metrów na wschód, co pozwoli ograniczyć liczbę rozbiórek zabudowań w tym rejonie.
  • węzeł Szydłowiec Południe - na jego wysokości po stronie zachodniej drogi ekspresowej rozpocznie się droga serwisowa o podwyższonych parametrach, która służyć będzie m.in. lokalnej komunikacji autobusowej.

Krajowa "siódemka": 720 km

Droga krajowa nr 7 prowadzi z Gdańska do Rabki, ma długość ok. 720 km. Leży w ciągu tras europejskich E 28 i E 77. Dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, skróci czasu przejazdu z północy na południe kraju, obniży koszty podróży i podniesie komfort jazdy. Realizacja inwestycji powoli także okolicznym gminom na rozwój i nowe inwestycje.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej