Koniec konsultacji - ostatnia szansa w Warszawie

2008-07-30 17:56
Koniec konsultacji - ostatnia szansa w Warszawie
Autor: MMaszner Koniec konsultacji - ostatnia szansa w Warszawie

Dokonują się "ustrojowe" zmiany w ustawach związanych z budownictwem. Obecnie projekt ustawy Prawo budowlane jest w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram regionalnych spotkań organizacji, stowarzyszeń oraz instytuji związanych bezpośrednio i pośrednio z branżą budowlaną zamyka data 31 lipca 2008 roku. I jak przewiduje Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, projekt, po uwzględnieniu uwag, rząd skieruje do Sejmu na przełomie sierpnia i września.

O tym, że tworzona jest nowa ustawa Prawo budowlane wiemy wszyscy. Poprawione i ujednolicone zapisy mają uprościć perocedury i prześpieszyć proces inwestycyjny, co nie pozostaje bez znaczenia dla liczby i tempa koniecznych przedsięwzięć związanych z EURO 2012. Planowane jest zlikwidowanie pozwoleń na budowę domów do 350 m2 oraz obiektów będących przedłużeniem istniejącej infrastruktury do pow. 1000 m3. Teraz będą one podlegały tylko tzw. rejestracji, która nie będzie mogła trwać dłużej niż 30 dni. Po tym terminie organ rejestrujący będzie obciążany karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli planowana budowa odbywa się na terenie, który nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to na wydanie decyzji urbanistycznej też będzie tylko 30 dni (zwłoka to kara finansowa, również 500 zł dziennie).
Jak uważa minister Dziekoński, nowe przepisy nie tylko w budownictwie indywidualnym skrócą czas realizacji inwestycji. Z symulacji ministerstwa wynika, że duże inwestycje realizowane kiedyś na przestrzeni ponad 50 miesięcy, dadzą się zrealizować w 22-25 miesięcy.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw został poddany konsultacjom społecznym z chwilą jego publikacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury, tj. 17 czerwca 2008 roku. W chwilę później projekt "ruszył" po Polsce. Białystok, Rzeszów, Poznań, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Opole,... Łódź i Warszawa - 31 lipca 2008 roku [Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5, sala nr 169, godz. 14.30-17.00. Gospodarze: Jacek Kozowski - Wojewoda Mazowiecki i Adam Struzik - Marszałek Województwa mazowieckiego] kończą harmonogram spotkań organizacji, stowarzyszeń, instytuji związanych bezpośrednio i pośrednio z budownictwem. Wówczas projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt ustawy będzie miał bezpośredni wpływ na działalność nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, samorzadów gminnych, wojewódzkich i podmiotów realizujacych inwestycje celu publicznego, w tym z udziałem środków unijnych. Pośrednio będzie wpływał na wszystkie podmioty gospodarcze związane z budownictwem. Wpłynie na rynek pracy, rozwój (szybsze pozyskiwanie środków unijnych) i konkurencyjność naszej gospodarki (mnogość i elastyczność narzędzi planistycznych skraca czas procedur administracyjnych) - czekamy więc niecierpliwie na to co zostanie z projektu po konsultacjach...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej