Komunikat PL.2012

2010-01-11 14:17
Budowa stadionu w Gdańsku, 11 stycznia 2010
Autor: Gdańsk BIEG 2012

W związku z licznymi sprzecznymi publikacjami prasowymi na temat postępu prac budowlanych na stadionach w miastach gospodarzach UEFA EURO 2012™, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, spółka PL.2012 przekazuje informacje o statusie prac realizowanych na obiektach w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Stadion w Gdańsku

Obecnie trwają prace przygotowawcze do montażu konstrukcji stalowej - uzupełnianie projektu montażu.
W najbliższym czasie rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej - premontaż styczeń/luty, montaż początek marca, zakończenie montażu lipiec / sierpień 2010 r.
Na spotkaniu (7 stycznia 2010) z wykonawcą podkonstrukcji stalowej i pokrycia dachu ustalono tryb postępowania gwarantujący dotrzymanie terminów.
Planowany jest również ostatni etap przetargu na ICT - 11 stycznia 2010 r. wysyłanie SIWZ, dokumentacji oraz zaproszenia do składania ofert- składanie ofert do 40 dni od dnia ogłoszenia . Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - marzec 2010 r.
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów przetargowych na wyłonienie Operatora stadionu - ogłoszenie przetargu planowane jest na marzec 2010.

Priorytetem dla wszystkich budowanych stadionów są jakość, koszty, bezpieczeństwo oraz harmonogram. W przypadku gdańskiej inwestycji kluczowym jest akceptacja przez BIEG 2012 dokumentacji projektowej dotyczącej montażu konstrukcji stalowej przez wykonawcę. Termin zakończenia tej budowy jest niezagrożony i będzie to styczeń 2011 r.

Stadion w Poznaniu

Zakończono montaż głównych elementów konstrukcji stalowej dachu (ok. 3500 ton) oraz rozpoczęto realizację pozostałych elementów konstrukcji stalowej, w I kwartale będą montowane pierwsze elementy membrany zadaszenia oraz będą prowadzone zaawansowane prace instalacyjne i wykończeniowe.
Na trybunie I są prowadzone roboty murowe, częściowo prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz trybuny. Wykonywane są ściany oporowe wzdłuż trybuny. Na trybunie III prowadzone są prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz trybuny.
Realizowane są również roboty żelbetowe w narożniku między trybuną I, a II - poziom +17,90 m oraz roboty żelbetowe na styku trybun II i III - poziom +19,00 m.
Rozpoczęto zabudowę plomb (między narożnikami trybuny IV, a trybunami sąsiednimi I i III - przestrzenie wykorzystywane wcześniej jako drogi dla dźwigów gąsienicowych oraz pola montażowe). Plomba od strony trybuny I trwają roboty żelbetowe - poziom +1,47 m (wykonywanie słupów i ścian podaudytoryjnych), Plomba od strony trybuny III trwają roboty żelbetowe - poziom do +6,60 m (wykonywanie słupów, przygotowywanie zbrojenia).
Wykonywane są stropy na poziomie +6,60 m wzdłuż trybuny III-promenada, zakończono wykonywanie fundamentów oraz słupów pod promenadę wzdłuż trybuny I.
Jeśli chodzi o zadaszenie, to trwa scalanie oraz montaż następnych elementów łukowych tzw. “ości”, które połączą konstrukcję żelbetową z głównymi dźwigarami. Równolegle trwa montaż podkonstrukcji stalowej pod membranę - elementy które łączą “ości” na których zostanie bezpośrednio naciągnięta membrana. Trwa dalszy etap montażu elementów podkonstrukcji dachu otwieranego od strony południowej.
W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony montaż kolejnych dwóch elementów łukowych tzw. “ości” oraz podkonstrukcji pod membranę od strony wschodniej.

Termin zakończenia budowy planowany jest na czerwiec 2010 r., co jest zgodne z harmonogramem.

Budowa stadionu w Poznaniu, 11 stycznia 2010
Autor: PL.2012

Stadion w Warszawie

Obecnie postępują prace przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej, elementy konstrukcji są już widoczne powyżej dawnej korony Stadionu X-lecia. Już w listopadzie 2009 r., dzięki zastosowaniu metody ślizgowej znacznie przyspieszającej roboty żelbetowe, zakończono roboty przy budowie klatek schodowych. Trwa montaż rygli, na których montowane będą stopnie trybun.
Równocześnie z pracami przy konstrukcji, prowadzone są roboty instalacyjne, m.in. instalacja odwodnieniowa dachu oraz instalacja odprowadzająca wody deszczowe, która otacza pierścieniem cały stadion.
Trwa intensywna produkcja różnego rodzaju prefabrykatów żelbetowych w 10 zakładach prefabrykacji w całej Polsce.
Zaawansowanie wykonania elementów konstrukcji stalowych, wykonywanych w Pordenone we Włoszech, przekroczyło już 50%. Pierwsze elementy zostały dostarczone zostały na budowę 4 stycznia 2010 r.
W harmonogramie budowy Stadionu przewidziano kilka kluczowych terminów tak, by ułatwić monitoring stopnia zaawansowania robót. Pierwszym kluczowym terminem jest czerwiec 2010, czyli zakończenie głównej konstrukcji stalowej stadionu.
Drugi termin, to początek listopada 2010 - rozpoczęcie ogrzewania zamkniętych pomieszczeń, tak by w sezonie zimowym 2010/2011 w dobrych warunkach prowadzić roboty wewnątrz pomieszczeń.
Trzeci termin upływa w styczniu 2011 r. - rozpięcie konstrukcji linowej dachu.

Termin zakończenia budowy planowany jest na maj 2011 r., co jest zgodne z harmonogramem oraz z umową zawartą 4 maja 2009 roku z Konsorcjum Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Construction Polska Sp. zo.o., Alpine Bau GmbH, PBG SA oraz HYDROBUDOWA POLSKA SA, która zobowiązuje wykonawcę do realizacji kontraktu w ciągu 24 miesięcy.

Budowa stadionu w Warszawie, 11 stycznia 2010
Autor: NCS

Stadion we Wrocławiu

Gmina Wrocław rozwiązała 30 grudnia 2009 r. omowę z konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa SA, J&P Avax SA, Grecja, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 “Wrobis” SA, Modern Construction Design Sp. z o.o.w trybie natychmiastowym.. Powodem rozwiązania umowy było opóźnienie w realizacji umowy i nienależyte wykonanie umowy. Tego samego dnia informacja ta została przekazana do MSiT, PL.2012, PZPN i UEFA, przed konferencją prasową, zwołaną przez przedstawicieli Miasta Wrocławia i spółki Wrocław 2012.

Według aktualnej analizy sytuacji planowany termin zakończenia budowy stadionu we Wrocławiu (grudzień 2010 r.) nie zostanie dotrzymany. Spółka PL.2012 prowadzi w chwili obecnej wnikliwą analizę zaistniałej sytuacji oraz działania wspierające dla Miasta Wrocław w celu zapewnienia możliwości zakończenia budowy do czerwca 2011 r.

Budowa stadionu we Wrocławiu
Autor: PL.2012
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej