Kierunek Francja

2007-05-24 16:34

Konferencja 25 maja w Poznaniu rozpoczęła cykl spotkań pt. "Kierunek Francja", które mają na celu przybliżenie polskim przedsiębiorcom realiów rynku francuskiego. Organizująca je Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) uważa, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie w pełni korzystają z potencjału wzajemnej wymiany. Za współpracą z firmami francuskimi przemawia przede wszystkim przewidywalność i stabilność tego rynku.

Najlepszym sposobem na zaistnienie na francuskim rynku jest eksport towarów i usług. Polski przedsiębiorca powinien wiedzieć, że Francja to ogromny rynek zbytu, z 62-procentowym wskaźnikiem wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej. Już w tej chwili Francja to dla Polski drugi najważniejszy odbiorca - od 2000 roku eksport polskich wyrobów do tego kraju wzrósł o 50 proc. Trudno nie zauważyć też obecności francuskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach - pod względem ilości inwestycji dokonywanych zagranicą Francja zajmuje wśród krajów Wspólnoty drugie miejsce. O stabilnej sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz małym ryzyku niewypłacalności tamtejszych firm świadczy ponadto raport Coface, według którego Francja otrzymała najwyższą ocenę. Dla polskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MŚP, to idealny moment, by przyjrzeć się i skorzystać z doświadczeń swoich francuskich kolegów. - I w jednym, w drugim kraju firmy tego sektora mają bowiem istotny wpływ na wzrost gospodarczy - zwraca uwagę Aneta Bassa, kierownik działu PR i komunikacji we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Cykl spotkań zatytułowanych "Kierunek Francja" zorganizowano właśnie dla nich. - Odruchowo myśli się o izbie jako instytucji, do której o pomoc zwracają się wyłącznie przedsiębiorcy francuscy, którzy chcą rozpocząć działalność w Polsce. Program "Kierunek Francja" to próba zwrócenia uwagi, że jesteśmy w stanie pomóc również firmom polskim, analizując - pod kątem możliwości zbytu ich produktów - rynek francuski - mówi Aneta Bassa. - Inicjatorami cyklu spotkań byli wręcz sami przedsiębiorcy. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw, dostarczając gotowych odpowiedzi na część z zadawanych pytań. Polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej dowiedzą się m. in., czy - świadcząc na terenie Francji swoje usługi - muszą mieć zarejestrowaną tam firmę oraz jak poprawnie wystawiać faktury za prace w wykonane w tym kraju. Termin płatności, określony na fakturze, jest zazwyczaj długi (od 60 do 90 dni - przyp. red.), ponadto rozbudowana we Francji administracja niejednokrotnie utrudnia działalność gospodarczą - dodaje Monika Makulska z działu doradztwa i obsługi firm w CCIFP. 
W ramach cyklu izba planuje trzy spotkania: po Poznaniu (25 maja) kolej przyjdzie na Gdańsk (8 czerwca) i Kraków (22 czerwca). Każda z konferencji będzie się składała z dwóch części. W pierwszej - w której uczestniczyć może każdy, bez wcześniejszego zapisywania się - przedstawiciele izby dokonają ogólnej prezentacji rynku francuskiego. - W tej części nacisk chcemy położyć na prawne, administracyjne i podatkowe uwarunkowania eksportu do Francji - mówi Aneta Bassa. Monika Makulska: - Będziemy również mówić o różnicach kulturowych i francuskich zwyczajach handlowych. Jeśli chodzi o te drugie, warto wiedzieć, że Francuzi lubią planować spotkania biznesowe z dużym, tj. cztero-, sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Powszechny jest też zwyczaj omawiania interesów podczas obiadu.
Część druga to już indywidualne, dwudziestominutowe spotkania z ekspertami z CCIFP. Podczas nich przedsiębiorcy będą mieli okazję sprawdzić, czy na ich produkt rzeczywiście jest zapotrzebowanie na francuskim rynku, poznają też mocne i słabe swoich wyrobów bądź proponowanych usług. By wziąć udział w takim spotkaniu, muszą jednak wcześniej wypełnić specjalny formularz (dostępny na stronie internetowej CCIFP). Izba rezerwuje sobie dziesięć dni na dokonanie szczegółowej analizy, w oparciu o którą możliwa jest konsultacja z ekspertem. - Niewykluczone, że zwróci on również uwagę na dodatkowe, niezbędne przy budowaniu oferty eksportowej elementy, takie jak sposób przygotowania kampanii promocyjnej, dobór najlepszych kanałów dystrybucji czy konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń. W przypadku decyzji o eksporcie my jako izba te wstępne konsultacje możemy rozwijać w ramach proponowanych przez nas usług - komentuje Aneta Bassa.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej