Już po Float Your Real Estate

2006-06-23 18:54

Inwestowanie w fundusze sektora nieruchomości w Europie Środkowej zyskuje na popularności. W porównaniu z inwestycjami w akcje, ma ono charakter długoterminowy, ale i bardziej stabilny - powiedział podczas konferencji Roadshow Polska analityk CA IB Financial Advisers Patric Berger.

21 czerwca Roadshow Polska zorganizował konferencję pt. "FLOAT YOUR REAL ESTATE", poświęconą sytuacji na polskim rynku nieruchomości i sposobom finansowania tego rynku. W przygotowaniu sympozjum wzięli również udział CA IB Financial Advisers, Cushman & Wakefield oraz Linklaters. Głównym sponsorem konferencji był Bank Millennium.

Berger podkreślił, że popularność tych funduszy wiąże się z dobrą koniunkturą na rynku nieruchomości w regionie Europy Środkowej.Jego zdaniem, zyski inwestycyjnych funduszy sektora nieruchomości w regionie są zbliżone. Zachodni inwestorzy, poszukując możliwości inwestycyjnych na rynkach Europy Środkowej, biorą pod uwagę przede wszystkim inwestycje w nieruchomości w Warszawie, Pradze i Budapeszcie.

Wysokość czynszu za powierzchnie biurowe w Warszawie w 2005 r. wynosiła ok. 17,5 euro miesięcznie za metr kw., w Budapeszcie zaś i Pradze - ok. 18,5 euro za metr kw. - podaje Cushman & Wakefield. Z zaprezentowanych na konferencji materiałów wynika, że od 1998 r. wielkość inwestycji skumulowanych na rynku nieruchomości biurowych na Węgrzech i w Czechach jest porównywalna i wynosi odpowiednio 1,49 mld euro oraz 1,40 mld euro. W Polsce natomiast jest ona znacznie wyższa - ok. 2,5 mld euro. W 2005 r. całkowita wartość inwestycji na rynku nieruchomości biurowych w Europie Środkowej wyniosła ok. 1,7 mld, co oznacza 51-proc. wzrost w odniesieniu do roku poprzedzającego - podaje Cushman & Wakefield.

Jednocześnie dla rynku detalicznego wielkość skumulowanych inwestycji w nieruchomości w Polsce od 1998 r. wyniosła ok. 3,5 mld euro, w Czechach ok. 1,5 mld euro, a na Węgrzech - ok. 1,1 mld euro. W 2005 r. całkowita wartość inwestycji na rynku detalicznym (mieszkaniowym) w Europie Środkowej wyniosła ok. 2,8 mld euro, co przekłada się na 79-proc. wzrost w porównaniu z 2004 r.

- Inwestycji w fundusze inwestycyjne nieruchomości dokonuje się głównie poprzez spółki celowe, które mają postać spółki z o.o, akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej - wyjaśnia prezes Copernicus Capital TFI Paweł Gieryński. Do ich zadań należy sfinansowanie projektu, jego realizacja, a następnie spłata zaciągniętych na poczet inwestycji zobowiązań z zysków z nieruchomości. Jak dodaje, forma spółki celowej pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne, jest przejrzysta, a także daje możliwość lepszego zarządzania nieruchomością.

- Jednym z warunków stawianych tym funduszom przez prawo oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd jest minimalizacja ryzyka działalności przez zróżnicowanie portfela inwestycyjnego - poinformował Gieryński. W ciągu 36 miesięcy działalności maksymalny udział pojedynczej lokaty w portfelu funduszu może wynieść 20 proc. (co oznacza, że fundusz musi w tym czasie zainwestować minimum w 5 lokat).

 
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej