Jak święto, to musi być odświętnie...

2009-09-30 21:49
Święto Budowlanych PZPB 2009
Autor: PZPB Laureaci Konkursu Pracodawca Roku w Budownictwie 2008

Święto Budowlanych nie ma ustalonego dnia, ale jest obchodzone zazwyczaj na przełomie września i października. Kiedyś świętowano centralnie, jednak od kilku lat spotkania inicjowane są przez poszczególne organizacje branżowe "w podgrupach". Jako pierwszy Święto Budowlanych 2009 obchodził Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Święto Budowlanych PZPB 2009
Autor: PZPB Gości Święta Budowlanych wita Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Uroczystość tradycyjnie odbyła się w salach Galerii Porczyńskich w Warszawie. Gości przywitał Marek Michałowski, prezes PZPB, który m.in. powiedział:
- Przy tej okazji dokonujemy podsumowania naszych dotychczasowych dokonań zawodowych i planujemy działania na przyszłość. Rok ubiegły zapisał się jako bardzo pomyślny. Koniunktura, niestety, załamała się na przełomie 2008/2009. Szczególnie boleśnie dotknęło to firmy deweloperskie i budowlane realizujące inwestycje mieszkaniowe. W stosunkowo dobrej sytuacji znalazły się natomiast firmy specjalizujące się w robotach inżynierskich i drogowych, dodatkowo dobre warunki stwarza im rządowy program budowy dróg i autostrad oraz duże zamówienia publiczne związane z budową obiektów na EURO 2012. Należy również oczekiwać ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Notuje się przecież w budownictwie wzrost i oddala się widmo kryzysu. W każdym bądź razie tego państwu i sobie życzę.

Prezes zebranym obiecał również, że Związek szczególnie nie odpuści dwóm sprawom, które prowadził dotychczas i będzie nadal pilnował oraz monitorował. Chodzi mianowicie o uzyskanie poparcia dla wprowadzenia w relacjach inwestor – wykonawca „Wskazówek do sporządzania Szczególnych Warunków Kontraktowych FIDIC uwzględniające polskie przepisy prawne”. Opracowanie to uzyskało wysoką ocenę Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Infrastruktury. Dostosowanie procedur FIDIC do polskich warunków prawnych, nie tylko równoprawnie ureguluje obowiązki inwestora oraz wykonawcy, ale także usprawni proces inwestycyjny. Druga sprawa, to równoprawne traktowanie firm uczestniczących w przetargach. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc to oczywiste, że firmy z tego regionu, jak również spoza jej granic, uczestniczą w przetargach chcąc uszczknąć nieco tortu z największego w UE placu budowy. Jednak ma to się odbywać na równych prawach, bez faworyzowania firm lukami prawnymi, dzięki którym oferty składane przez zagraniczne przedsiębiorstwa są korzystniejsze. Temu Związek będzie się bacznie przyglądał.

Święto Budowlanych PZPB jest także od lat okazją do wręczenia orderów i odznaczeń, ogłoszenia laureatów Konkursu Pracodawca Roku oraz podsumowania kolejnych edycji Certyfikatu Dewelopera (tym razem XXIV i XXV edycji).
Najwyższe odznaczenia, przyznane postanowieniem Prezydenta RP - Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Janusz Kumorek, Józef Szymaniak (Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane), Włodzimierz Liniewicz, Mirosław Ossowski, Michał Skipietrow, Bożena Socha, Zofia Szwed (Mostostal-Export), Tadeusz Ignaczewski ("IPB-EXIM" w Iławie), Stanisław Rożewski (Polimex-Mostostal), Maciej Kalita, Konrad Młynarz, Mirosława Narkiewicz (Prochem), Andrzej Guzowski, Michał Smuda, Mirosław Szczypiński (Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Zielonej Górze), Jan Insadowski, Tadeusz Kiełkowski, Edward Macieja, Mieczysław Piątkowski, Jan Sieradzki, Stanisław Sumiński ("WIKSBUD" w Lipnie) – wszyscy otrzymali MEDALE ZŁOTE. MEDALEM SREBRNYM uhonorowano: Cecylię Bielecką ("IPB" w Iławie), Krzysztofa Marczaka, Zdzisława Rokitę (Prochem) oraz Jerzego Lipińskiego i Marka Lipińskiego ((„WIKSBUD” w Lipnie), zaś MEDALEM BRĄZOWYM Wojciecha Wilomskiego (Polimex – Mostostal).

Statuetki i tytuły PRACODAWCA ROKU 2008 w BUDOWNICTWIE otrzymali:
w grupie firm dużych:
- Marek Michałowski, (jeszcze wówczas) prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA Warszawa: w szczególności za utrzymanie pozycji firmy wiodącej w krajowym budownictwie;
- Ireneusz Dróżdż, dyrektor Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim: w szczególności za podjęcie inicjatywy i zrealizowanie celu strategicznego firmy w formie utworzenia grupy kapitałowej, będącej jednym z liderów na krajowym rynku budownictwa drogowego.
w grupie firm małych i średnich:
- Andrzej Wosik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EBUD” – Przemysłówka w Bydgoszczy: w szczególności za wysoką jakość prezentowaną w modernizacji i remontach obiektów zabytkowych;
- Barbara Kwiatkowska, prezes zarządu firmy STABILATOR z Gdyni: w szczególności za wysoką jakość prezentowaną w realizacji prestiżowych obiektów zabytkowych o dużej wartości historycznej;
- Zygmunt Pucharski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „BUDECON” w Sosnowcu: w szczególności za wysoką jakość wykonywanych usług, potwierdzoną licznymi wyróżnieniami, wzorowy przykład organizacji firmy rodzinnej;
- Jerzy Gajewski, prezes zarządu NDI w Sopocie: w szczególności za szeroki zakres aktywności objęty Systemem Zarządzania Jakością, obejmujący działalność deweloperską, generalne wykonawstwo, generalną realizację inwestycji, konsulting inwestycyjny i obsługę nieruchomości w zakresie zarządzania, administracji i obrotu nieruchomościami;
- Andrzej Chodowski, prezes zarządu "AGRO-MAN" w Warszawie: w szczególności za wysoki poziom usług deweloperskich, zaangażowanie w rozwój budownictwa mieszkaniowego na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, promujące budowę osiedli-ogrodów.

Certyfikat Dewelopera jest przyznawany na dwa lata. Poświadcza on wiarygodność firmy i wysoką jakość świadczonych przez nią usług. Polski Związek Pracodawców Budownictwa przez ten okres  promuje i monitoruje działalność firmy - w razie stwierdzenia nieprawidłowości może Certyfikat zawiesić lub cofnąć.

Podczas uroczystości po raz pierwszy Certyfikat Dewelopera otrzymało Przedsiębiorstwo Budowlane MODERNBUD z Legnicy, zaś na kolejne dwa lata Certyfikaty przedłużono firmom: Acciona Nieruchomości z Warszawy, „AGRO-MAN” z Warszawy, ALLCON Osiedla z Gdyni, Budimex Nieruchomości z Warszawy, Budlex z Warszawy, Dolcan z Warszawy, Firma Budowlana "Marek Antczak" z Kalisza, Pirelli Pekao Real Estate z Warszawy, Turret Development z Warszawy, „WAN” z Warszawy, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM” oraz Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk z Białej Podlaskiej.

Odznaczenia i Certyfikaty Dewelopera wręczał Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Na uroczystości nie mógł być obecny Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, ale na piśmie nadesłał życzenia:
"Szanowni Państwo!
Z okazji dorocznego Święta Budowlanych – wszystkim Pracownikom budownictwa – składam życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, rozwoju firm, wzrostu zamówień na usługi i wyroby budowlane, a także pomyślności w realizacji planów zawodowych. Przyznane w Dniu Święta Budowlanych nagrody i wyróżnienia w konkursach Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa: Certyfikat Dewelopera oraz Pracodawca Roku w Budownictwie, dają klientom Państwa firm poczucie bezpieczeństwa na Rynu inwestycyjnym oraz są gwarancją wysokiej jakości wykonywanych prac. Gratuluję Organizatorom i Laureatom obu konkursów. Wszystkim Państwu życzę wytrwałości oraz optymizmu w działaniach podejmowanych na rynku budowlanym."

Pod czym całą Redakcją podpisuje się również Murator PLUS!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej