Jak kształceni są inżynierowie budownictwa

2009-05-26 13:22
Raport Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB: jak kształceni są inżynierowie budownictwa?
Autor: Abrys Sp. z o.o.

Analizy programów studiów wyższych na kierunkach upoważniających ich absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - podjęła się Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Raport, wraz z rekomendowanymi przez KKK rozwiązaniami, 23 maja 2009 roku jednomyślnie przyjęła Rada Krajowa PIIB na wyjazdowym posiedzeniu w Jachrance (k. Warszawy).

Raport jest efektem długich prac dziewięcioosobowego zespołu, którego pracami kierowali: jako koordynator generalny, prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący KKK i prof. Mieczysław Król - koordynator merytoryczny programów oraz członek KKK.
Analizę programów nauczania na wybranych kierunkach studiów przeprowadzono na podstawie materiałów nadesłanych przez politechniki współpracujące z KKK. Uczelnie prywatne i niepaństwowe nie przesłały programów, dlatego nie były objęte badaniem.

Celem opracowania było "porównanie katalogu obowiązujących przedmiotów w ramach określonego kierunku studiów na różnych uczelniach i poszukiwanie wzorca edukacji skorelowanego z wymogami prawnymi stawianymi osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych".
Wyniki porównań programów w politechnikach, kształcących przyszłych inżynierów budownictwa, skłoniły autorów raportu do postawienia kilkunastu wniosków, których realizacja - ich zdaniem – mogłaby poprawić jakość nauczania i lepiej przygotowywać inżynierów budownictwa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, np. kierownika budowy czy inspektora nadzoru.
Stwierdzono m.in.: systematyczne zmniejszanie liczby godzin przedmiotów kierunkowych i zawodowych, marginalne traktowanie tematyki bhp w budownictwie, bardzo ograniczone ujmowanie na wykładach i zajęciach problematyki projektowania obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia ludzi.

Raport zawiera także szczegółowe wymagania programowe uprawnień budowlanych dla poszczególnych specjalności techniczno-budowlanych, rekomendowane uczelniom przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z 15 grudnia 2000 roku, PIIB m.in.: nadaje uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz opiniuje minimalne wymagania programowe w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa i wnioskuje w tych sprawach do właściwych instytucji. Organizacją i przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia zajmuje się 16 okręgowych komisji kwalifikacyjnych pod nadzorem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej