IMP PAN i Energa opracują unikalne technologie wytwarzania energii - np. mikrobiogazownia domowa

2010-06-28 16:04

Konsorcjum Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i Grupy Energa wygrało ogólnopolski konkurs na opracowanie technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy. Efektem projektu mają być prototypowe instalacje pilotażowe, jakie nie są dostępne dziś na rynku. Prace badawcze, na które przeznaczono 110 mln zł, zostaną zakończone w 2015 r. Dzisiaj, 28 czerwca 2010 r., odbyła się oficjalna inauguracja projektu.

Grupa Energa wraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) stworzyło konsorcjum naukowo-przemysłowe, które wygrało ogólnopolski konkurs na realizację badań w ramach Narodowego Programu "Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii" Zadanie 4. "Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych". Cały program ustanowiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a za realizację jest odpowiedzialne Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zdecydowało o wyłonieniu zwycięzcy.

Liderem Konsorcjum jest IMP PAN, a Strategicznym Partnerem Przemysłowym - Energa S.A. Projekt zakłada prace naukowo-badawcze do 2015 r., których efektem będą prototypowe, innowacyjne instalacje pilotażowe. Będą możliwe do wdrożenia w polskich warunkach, co oznacza szansę na zyskowny produkt biznesowy. Energa będzie testowała zaproponowane rozwiązania, oceniając ryzyko i opłacalność zastosowanych technologii, będzie też odpowiedzialna za stronę biznesową projektu.

- Projekt znakomicie wpisuje się w strategię naszej Grupy, która główny nacisk kładzie na budowę rozproszonych, w szczególności odnawialnych, źródeł wytwarzania energii. Obszar działania Grupy Energa, a w szczególności region północnej Polski, doskonale nadaje się do rozwoju tego sektora energetyki. Efekt tych badań przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii w skali mikro. Dzięki realizacji projektu powstaną technologie i instalacje, które znajdą zastosowanie w przemyśle - podkreśla Mirosław Bieliński, prezes Energa S.A.

Prace będą obejmować m.in. stworzenie mikrobioogazowni domowych o mocy 10-20 kWe, instalacji do zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ok. 500 kW, czy innych instalacji z silnikami spalinowymi lub gazowymi do spalania biopaliw o efektywnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Poza tym projekt przewiduje także opracowanie innowacyjnych technologii wydajnego wytwarzania biopaliw oraz wykorzystanie potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Będzie to szansa na ekologiczną i niezależną energię dla rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gmin.

- Projekt stanowi dużą szansę wdrożenia innowacyjnych pomysłów dla ośrodków naukowych współpracujących z konsorcjum. Są to zespoły badawcze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej. Niezmiernie ważny jest tu aspekt integracji środowiska naukowego oraz fakt tak ścisłej i bezpośredniej współpracy z przemysłem, głównie z Grupą Energa - zaznacza prof. Jan Kiciński.

Wykaz przewidywanych instalacji:

 • Mała elektrociepłownia - Wielowariantowy Kompleks Systemu Poligeneracyjnego oparty nasilniku spalinowym oraz kotle wielopaliwowym z układem ORC o mocy 0,7 MWe
  Projekt instalacji przewiduje produkcję ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii ORC (Organic Rankine Cycle - organiczny cykl Rankina). Cały system jest oparty na kotle biomasowym wielopaliwowym o mocy cieplnej 1.1 MW. Prototyp będzie testowany w przyłączeniu do sieci energetycznej i ciepłowniczej.
 • Gminna elektrociepłownia o mocy 1,5 MW - Kontenerowy Układ Kogeneracyjny gazowo/parowy z silnikiem/ turbiną gazową i układem ORC
  Pilotażowy układ kontenerowy ma zapewnić dużą efektywność produkcji energii elektrycznej (40-50%) i będzie obejmował silnik spalinowy lub turbinę gazową spalającą biogaz (moc w paliwie(moc w paliwie 1.5 MW, moc elektryczna powyżej 0.5 MWe). Wykorzystana zostanie technologia ORC. Taką instalację będzie można wykorzystać w Gminnych Centrach Energetycznych.
 • Mikrobiogazownia domowa o mocy 10-20 kWe
  Szacuje się, że w Polsce istnieje potencjalny rynek na ponad 100 tys. tego typu instalacji. Projekt przewiduje budowę prototypów:
  - mikrobiogazowni fermentacyjnej z silnikiem spalinowym z kogeneracją (z węzłem ciepłowniczym) na biogaz.
  - mikrobiogazowni ze zgazowaniem pirolitycznym i z silnikiem kogeneracyjnym (z węzłem ciepłowniczym) spalającym gaz syntezowy.
 • Domowy układ ogniw paliwowych - Układ mikro-CHP ze stosem ogniw paliwowych SOFC omocy 2.5 kW.
  Na bazie modułu stosu ogniw SOFC (Solid Oxide Fuel Cell - ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem) opracowana zostanie technologia układu sprzężonej generacji energii elektrycznej iciepła (mikro-CHP) o mocy elektrycznej do 2,5 kW, z wykorzystaniem ciepła odpadowego stosu ogniw SOFC do ogrzewania strumienia wody. Planowane są również badania nad konstrukcją palnika bezpłomieniowego umożliwiającego dopalenie gazu resztkowego ze stosu ogniw paliwowych o niskiej zawartości paliwa (20%), z wykorzystaniem gazu katodowego oniskiej zawartości tlenu (11-15%). Projekt wykonawczy obejmował będzie również układ naboru danych i sterowania, umożliwiający pełną identyfikację układu energetycznego.
 • Instalacja powietrznego zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ok. 500 kW
  Firma SYNGAZ Sp. z o.o. z Katowic we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza wybudują i uruchomią pilotażową instalację zgazowania biomasy o mocy cieplnej ~500kW w złożu stałym. W instalacji tej biomasa będzie poddawana konwersji - poprzez zintegrowany system magazynowania i załadunku - i wprowadzana do reaktora zgazowania. Instalacja będzie w pełni zautomatyzowana. Wartość opałowa gazu wznosić będzie 8-10 MJ/m³.
 • Mała rafineria etanolu (25 l dziennie) - Biorafineria lignocelulozowa - produkcja bioetanolu
  Projekt zakłada opracowanie nowatorskich technologii dedykowanej produkcji biomasy zielonej i lignocelulozowej, wykorzystanie potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów przemysłu rolno-spożywczego oraz opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania biopaliw. Prototypowa biorafineria ma mieć wydajność 25 l etanolu dziennie oraz przetwarzać dziennie do 200 kg suchej masy surowca lignocelulozowego. Potencjalna lokalizacja to gospodarstwo Kocibórz (należące do ZBD Łężany) - instalacja byłaby komplementarna względem budowanych tam instalacji biopaliwowych i ekoenergetycznych - biorafinerii estrów (Kocibórz) oraz termozgazowarki (Łężany).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej