Hydrobudowa Polska wchłonie zależną Hydrobudowę 9

2010-10-25 12:00

22 października 2010 zarządy Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9 uzgodniły plan połączenia spółek. Zostanie ono przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku "Dziewiątki" na spółkę matkę. Ze względu na fakt, że Hydrobudowa Polska jest właścicielem 100 proc. akcji Hydrobudowy 9, połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału spółki przejmującej.

Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 świadczą szeroki wachlarz usług w sektorze budowlano-inżynieryjnym, specjalizując się w realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska, hydrotechniki, a także budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego. Z uwagi na pokrywający się zakres działalności obu spółek, ich połączenie jest naturalnym krokiem porządkującym strukturę grupy kapitałowej Hydrobudowy Polska.

Efektem planowanego połączenia będzie między innymi obniżenie kosztów działalności grupy przy jednoczesnym wzroście jej efektywności, dzięki skupieniu potencjału dwóch spółek w jednym podmiocie oraz usprawnieniu zarządzania dostępnymi zasobami. Uproszczenie struktury grupy zwiększy dodatkowo jej przejrzystość i ułatwi inwestorom ocenę wyników finansowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej